วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อุ้มเอสเอ็มอีเก่า-ใหม่ฝ่าวิกฤติ เปิดติวเข้มหลักสูตรทำธุรกิจ

อุ้มเอสเอ็มอีเก่า-ใหม่ฝ่าวิกฤติ เปิดติวเข้มหลักสูตรทำธุรกิจ

  • Share:
ตั้งเป้าปี 60 แจ้งเกิด 8,000 ราย

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตนได้จัดทำแผนการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใหม่ ในกลุ่มสตาร์ตอัพ (กลุ่มที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ) ทั่วประเทศในปี 2560 เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการใหม่ให้ได้รวม 4,000 ราย ใน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ ด้านเกษตรและอาหารแปรรูป ด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้านธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและการออกแบบ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้ช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสู่ยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแทนที่ธุรกิจที่มีอยู่เดิมๆ

สำหรับการสร้างผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ตอัพ เป็นเป้าหมายหนึ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้นำความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง และจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันเขตภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็น “เมืองแห่งสตาร์ตอัพ” เพราะเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อนขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศต่อไป

“รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตาร์ตอัพดังกล่าว ประกอบด้วย 1.การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อแสวงหาโอกาสทางการเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2.การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยการส่งเสริมความรู้และทักษะ ในการดำเนินธุรกิจ เช่นการบ่มเพาะธุรกิจ หรือการฝึกอบรม 3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การจัดให้มีจุดนัดพบเพื่อเจรจาธุรกิจ เพื่อเป็นสถานที่แก่ผู้ประกอบการได้เข้ามาใช้บริการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์”

ทั้งนี้ ยังได้มอบให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นผู้ ผลักดันกลุ่มสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดธุรกิจ มีความสามารถในเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงยังมีนโยบายผลักดันให้ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพ รวมถึงการแนะนำให้ผู้ประกอบการรายเก่าบางราย ที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ยังไม่สอดรับกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยปี 2560 ได้ตั้งเป้าหมายการสร้างและพัฒนาธุรกิจกลุ่มนี้ 4,000 ราย ภายใต้งบ 80 ล้านบาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้