วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต่อลมหายใจ “ทีวีดิจิตอล” “บอร์ด กสท.” ยอมจ่ายปีละ 600 ล้านบาท

บอร์ด กสท. มีมติเอกฉันท์ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ช่วยจ่ายค่าเช่าโครงข่ายดาวเทียมให้ปีละ 400–600 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี เพื่อทำให้ประชาชนได้รับชมทีวีดิจิตอลอย่างทั่วถึงทั่วประเทศ เป็นเวลา 3 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ที่มี พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานการประชุม กสท. เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มติเห็นชอบในหลักการที่จะสนับสนุนประชาชนให้ได้รับชมทีวีดิจิตอลอย่างทั่วถึง ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ทีวีดิจิตอลเป็น

การทั่วไป ตามประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการทั่วไป (มัสต์แครี่) เพื่อช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล 26 ช่อง ที่ต้องแบกรับภาระค่ามัสต์แครี่ โดยจ่ายให้กับบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ประชาชนได้รับชมทีวีดิจิตอลอย่างทั่วถึง และให้สำนักงาน กสทช.นำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.ให้พิจารณาต่อไป

สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีของประเทศไทย จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล โดยผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลมีภาระค่าใช้จ่ายมัสต์แครี่ปีละ 400-600 ล้านบาท ซึ่งผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ต้องชำระให้กับบริษัทไทยคม เพื่อให้ประชาชนได้รับชมทีวีดิจิตอลอย่างทั่งถึง ซึ่งทีวีดิจิตอลเป็นการให้บริการสาธารณะและให้บริการอย่างทั่วถึง ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ หาก กสทช.จะให้ความช่วยเหลือ ก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ด้วยการจัดสรรงบของสำนักงาน กสทช.หรือใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) แต่การใช้เงินจากสำนักงาน กสทช. จะสามารถช่วยเหลือได้ทันที โดยเสนอให้บอร์ด กสทช. พิจารณาอนุมัติในวันที่ 9 พ.ย.นี้ แต่หากใช้เงินกองทุน กทปส.ต้องเสนอบอร์ดกองทุน กทปส.และเสนอบอร์ด กสทช.อีกหลายขั้นตอน ดังนั้นแนวทางการ ช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบอร์ด กสทช.

ขณะที่ประเด็นที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ได้ขอยกสัญญาเช่าใช้โครงข่ายให้บริการทีวีดิจิตอลกับผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่อง 19 หรือสปริงนิวส์ ที่ประชุมได้มอบให้สำนักงาน กสทช.ไปเรียก อสมท และสปริงนิวส์ มาเจรจากันอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท.มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะให้ความช่วยเหลือทีวีดิจิตอลด้วยการให้สำนักงาน กสทช.จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณดาวเทียม ตามประกาศมัสต์แครี่ ซึ่งเป็นการให้บริการอย่างทั่วถึง และเป็นบริการสาธารณะ ที่ กสทช.ควรให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน แม้ว่า ก่อนหน้านี้ กสทช.ได้เลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ในส่วนที่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของกองทุน กทปส.ออกไป จากเดิมจะจัดเก็บจากรายได้ปี 2559 เลื่อนเป็นปี 2560

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่ ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของกองทุนกทปส. มีการจัดเก็บเป็นขั้นบันไดของรายได้ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1.รายได้ 0-5 ล้านแรก อัตราค่าธรรมเนียม 0.50% ของรายได้ 2.รายได้

ส่วนที่เกินกว่า 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 0.75% ของรายได้ 3.รายได้ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 1% ของรายได้ 4.รายได้ส่วนที่เกินกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม 1.75% ของรายได้ 5.รายได้ ส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียม 2% ของรายได้ต่อปี.

บอร์ด กสท. มีมติเอกฉันท์ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ช่วยจ่ายค่าเช่าโครงข่ายดาวเทียมให้ปีละ 400–600 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี เพื่อทำให้ประชาชนได้รับชมทีวีดิจิตอลอย่างทั่วถึงทั่วประเทศ เป็นเวลา 3 ปี 7 พ.ย. 2559 23:40 8 พ.ย. 2559 00:31 ไทยรัฐ