วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

  • Share:

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเวลา 18.54 น. วันที่ 7 พ.ย. 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยพระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส และวัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน 8 รูป

สำหรับ "พระพิธีธรรม" เป็นชื่อตำแหน่งของพระสงฆ์ ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวง คัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆ ทำการฝึกหัดสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ โดยใช้ทำนองที่ต่างไปจากทำนองสวดศพบุคคลชั้นสามัญ นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระสงฆ์ผู้มีความชำนาญในภาษาบาลีเข้าใจในอักขรรุจณวิธี แต่งบทสวดขึ้นมาอีก เรียกว่า "พระธรรมใหม่" โดยบทพระธรรมใหม่ ใช้สวดคู่กับบทพระธรรม 7 คัมภีร์ซึ่งเป็นของเดิม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้