วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระราชินี พระราชทานถุงธารน้ำใจ ช่วยชาวบ้านแหลมถูกน้ำท่วม 1 พันชุด

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เลขาฯ สภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ มอบชุดธารน้ำใจ 1 พันชุด เพื่อบรรเทาทุกข์...  

วันที่ 7 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 1 ล้าน 2 แสนบาท ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากอุทกภัย ณ หอประชุมอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องและสะสมมาหลายวัน ประกอบกับเกิดน้ำทะเลหนุน ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถเดินทางออกไปปฏิบัติภารกิจได้ และไม่ได้เตรียมการจัดเตรียมอาหารไว้ก่อน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สภากาชาดไทย นำถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย พระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

สำหรับถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานดังกล่าว ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค และของใช้ที่จำเป็นเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงระยะเวลานั้น สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลภายใต้ร่มพระบารมี ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ทั้งในยามสงบ ยามที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และในยามที่เกิดความไม่สงบอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และดำรงตนเองได้อย่างเป็นปกติสุข. 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เลขาฯ สภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ มอบชุดธารน้ำใจ 1 พันชุด เพื่อบรรเทาทุกข์... 7 พ.ย. 2559 18:59 7 พ.ย. 2559 20:18 ไทยรัฐ