วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'อุเทน' ติงรัฐแก้ปัญหา ช่วยชาวนาไม่ตรงจุด แนะเดินตามรอย 'พระราชดำริ'

'อุเทน' ติงรัฐแก้ปัญหา ช่วยชาวนาไม่ตรงจุด แนะเดินตามรอย 'พระราชดำริ'

  • Share:

"อุเทน" ติงแนวทางรัฐ ช่วยชาวนาไม่ตรงจุด ย้ำเร่งแก้ปัญหา แนะเดินตามแนวทาง "พระราชดำริ" ดูโรงสีข้าวพระราชทาน "บ้านโนนศิลาเลิง" เป็นโมเดล ช่วยชาวนา

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.59 นายอุเทน ชาติภิญโญ ห้วหน้าพรรคคนไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศช่วยเหลือชาวนาขายข้าวสารว่า ยอมรับเป็นเจตนาที่ดี แต่เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องตรงจุด เนื่องจากข้าวสารที่นำมาขายไม่ใช่มาจากชาวนาจริงโดยตรง แต่ข้าวสารส่วนใหญ่น่าจะมาจากโรงสีข้าว จากบริษัทขายข้าวแห่งใด ใครทราบบ้าง หากปล่อยให้ดำเนินการเช่นนี้ต่อไป ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะช่วยชาวนาหรือช่วยโรงสีข้าวหรือช่วยบริษัทขายข้าวกันแน่ วิธีแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรับจำนำหรือประกันราคาข้าว โดยการประกาศรับซื้อข้าวเปลือก ในราคาที่สูงกว่าโรงสีในแต่ละจังหวัด น่าจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องและเข้าถึงชาวนาได้จริง เหมือนโรงสีข้าวพระราชทานบ้านโนนศิลาเลิง จ.กาฬสินธุ์ ที่ดำเนินการตามพระราชดำริ เป็นตัวอย่างของการบริหารแบบที่ชาวนาได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์จำนวน 6.82 ล้านบาท ให้สร้างโรงสีขึ้นเดือน พ.ย.2541 ที่เป็นต้นแบบให้ชาวนาขายข้าวสารแทนข้าวเปลือก ที่จะทำชาวนาเกิดรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอน เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย แนวปฏิบัติโรงสีข้าวพระราชทานมุ่งเน้นและหวังผล ที่จะทำให้โรงสีพระราชทานเป็นโรงสีแห่งความสุขร่วมกัน ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2540 ความตอนหนึ่งว่า “แต่ถ้าพูดถึงข้าวที่โรงสีนี้ใช้ ไปซื้อจากเกษตรกรโดยตรง โดยให้ราคาที่เหมาะสม เกษตรกรก็มีความสุข เพราะไม่ต้องมีการขนส่งมากเกินไป ไม่ต้องมีคนกลางมากเกินไป ตกลงผู้ผลิต ผู้บริโภคก็มีความสุข”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้