วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ก.น.จ.เล็งทุ่มงบฯลงจังหวัด 2.8 หมื่นล้าน พัฒนาไทยแลนด์ 4.0

ก.น.จ.เล็งทุ่มงบฯลงจังหวัด 2.8 หมื่นล้าน พัฒนาไทยแลนด์ 4.0

  • Share:

นายกฯ ประชุม ก.น.จ.เล็งทุ่มงบลงกลุ่มจังหวัด 2.8 หมื่นล้านบาท พัฒนาไทยแลนด์ 4.0 รับช่วงเวลาที่เหลือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ปี 61-64

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2559 

จากนั้นเวลา 15.00 น. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าวผลการประชุมว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี ซึ่งจะทำในรอบที่ 3 ครอบคลุมปี 2561-2564 จะตรงกับช่วงเวลาที่เหลือของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจะปรับให้เป็นแผน 5 ปี ในอนาคต ส่วนนโยบายที่มีการเน้นย้ำจะมีการให้ตัวจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามนโยบายระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาลรวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ รวมถึงให้การให้ความสำคัญในส่วนของกลุ่มจังหวัดมากขึ้น ในแง่การทำงานเน้นเรื่องระบบการวางแผนแบบประชารัฐ โดยเน้นการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และเน้นการทำงานกับภาคส่วนเอกชนและภาคประชาสังคมมากขึ้น                    

นายทศพร กล่าวต่อว่า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดทำแผนกลุ่มจังหวัดและจังหวัดได้มีการหารือกันเรื่องการวางแผนว่าจะครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง ทั้งนี้ นายกฯได้ให้นโยบายว่าเราควรต้องปรับการทำงานทั้ง 48 กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัดให้เข้ากับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะในแต่ละจังหวัดเราจะต้องหาจุดเด่นของตัวเองที่สามารถพัฒนาขึ้นมาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเติมเรื่องนวัตกรรมลงไปเพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้ตัวจังหวัดมากขึ้น โดยนายกฯได้มอบหมายให้ให้รองนายกฯเข้าไปดูแลในส่วนของยุทธศาสตร์ระดับภาค และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้มีการเชื่อมโยงต่อเนื่องในการทำงาน จากนั้นจะมีการพูดคุยในระดับพื้นที่จากข้างล่างขึ้นข้างบน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเสนอว่าควรมีการทำแผนระดับหมู่บ้าน แผนตำบล แผนอำเภอรองรับตัวจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

"ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการพิจารณางบประมาณจังหวัดโดยประมาณการไว้เบื้องต้น 19,600 ล้านบาท และกลุ่มจังหวัดเบื้องต้น 8,400 ล้านบาท รวม 28,000 ล้านบาท ในส่วนนี้จะมีงบบริหารจัดการด้วยโดยจะเพิ่มวงเงินส่วนนี้มากขึ้นหากมีโครงการดีๆ เพิ่ม ซึ่งที่ผ่านมาเราพัฒนาส่วนนี้มาอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเราต้องเน้นการทำงานเชิงรุกให้ทั้ง 76 จังหวัดสามารถทำหน้าที่พัฒนาประเทศได้ ส่วนกระบวนการทั้งหมดจะมีการจัดทำรายละเอียดและกลับมาเสนอในที่ประชุม ก.น.จ.อีกครั้งในช่วงมกราคม 2560" เลขาฯ ก.พ.ร. กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้