วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มทบ.24-ฉก.ม.5 ซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง ไปเลี้ยงทหาร-ขายให้กำลังพล

มทบ.24-ฉก.ม.5 ซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง ไปเลี้ยงทหาร-ขายให้กำลังพล

  • Share:

หน่วยทหารยังเดินหน้าช่วยเหลือชาวนา รับซื้อข้าวเพื่อนำไปประกอบเลี้ยง โดยทั้งหน่วย มทบ.24 อุดรฯ และ ฉก.ม.5 กกล.ผาเมือง เชียงใหม่ ที่ให้ทหารออกรับซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง...


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 พ.ย. พล.ต.อำนวย จุลโนนยาง ผบ.มทบ.24 นำกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาซื้อข้าวตามโครงการ ซื้อข้าวโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมเผยว่า ตามที่เกษตรกรชาวนาประสบปัญหาจากราคาข้าวตกต่ำในช่วงที่ผ่านมา ทางทหารมีแนวทางในการดำเนินการโดยให้หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่ประสานงานติดต่อรับซื้อข้าวสารจากเกษตรกร โดยผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลในหน่วยงาน  ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและช่วยให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสม และเป็นวิธีลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรชาวนาในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลและนโยบายของ ผบ.ทบ.

ทั้งนี้ให้หน่วยดำเนินการจัดกำลังพลประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการเกี่ยวข้าวในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยทั้งการดำเนินการดังกล่าว ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วย และให้หน่วยพิจารณารับซื้อข้าวจากเกษตรกร โดยผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ หรือรับซื้อจากเกษตรกรชาวนาโดยตรง ในครั้งนี้ได้ทำการซื้อข้าวหอมมะลิคัดเกรด กิโลกรัมละ 35 บาท จำนวน 2 ตัน เป็นเงิน 70,000 บาท เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลภายในหน่วย และจำหน่ายให้กำลังพลและครอบครัวในราคาของสวัสดิการ

พล.ต.อำนวย เปิดเผยต่อว่า นอกจากนี้ มทบ.24 จะดำเนินการประสานไปในพื้นที่ต่างๆ ให้เกษตรกรหรือชาวนานำข้าวของตนไปวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงเป็นการระบายข้าว เพราะพื้นที่ จ.อุดรธานี มีอยู่หลายจุดที่ต้องการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชาวนา มีทั้งภาครัฐ เอกชน และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มทบ.24 ได้จัดชุดกำลังพลเกี่ยวข้าว และ รด.จิตอาสา ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ประสบปัญหาการจ้างแรงงานในการเกี่ยวข้าวร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่มีฐานะยากจน ให้ได้รับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และลดต้นทุนในช่วงของการเกี่ยวข้าว และเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีแห่งความเอื้อเฟื้อและเกื้อกูลของสังคม

ที่ 2 ฉก.ม.5 กกล.ผาเมือง พ.อ.มล.ประวีร์ จักรพันธ์ ผบ.ฉก.ม.5 มอบหมายให้ พ.ต.ผดุงศักดิ์ ปิ่นเกตุ รอง ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.5 กกล.ผาเมือง พร้อมทหารเดินทางมาช่วยซื้อข้าวหอมมะลิ 105 จากสหกรณ์การณเกษตรฝาง จำกัด ซึ่งมีเกษตรกรพื้นที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ และ อ.พร้าว ที่ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรฝาง รับซื้อจำนวน 1,500 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น

พ.ต.ผดุงศักดิ์ ปิ่นเกตุ กล่าวว่าในการซื้อข้าวจากเกษตรกรในครั้งนี้จะนำไปสำหรับประกอบเลี้ยงกำลังพลในพื้นที่ ตามนโยบายของกองทัพ โดยดำเนินการสนับสนุนกิจการของชาวนา เพื่อบรรเทาปัญหาราคาข้าวตกต่ำในเบื้องต้น จึงได้สำรวจในพื้นที่รับผิดชอบว่า มีชาวนากลุ่มใด รายใด สีข้าวขายเอง หรือดำเนินการโดยสหกรณ์การเกษตรที่เป็นของชุมชนชาวนาจริงๆ รวมทั้งโรงสีขนาดเล็ก ที่ต้องการช่วยเหลือชาวนา แล้วขึ้นบัญชีไว้และให้หน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตข้าวสารด้วยการซื้อข้าวสารมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพล หรือรับซื้อเพื่อจำหน่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว ในส่วน บก.ควบคุมที่ 2 จะเข้ามาช่วยซื้อข้าวของทางเกษตรกร เพื่อเป็นการแก้ไขในระยะแรก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้