วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

2 ยักษ์รับเหมา ยื่นประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง เตรียมเปิดซอง 17 พ.ย.

2 บริษัท ยื่นซองข้อเสนอการร่วมลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เปิดซอง 17 พ.ย. ก่อนประเมินผล-เจรจาต่อรองผู้ชนะ นำเสนอครม. คาดเซ็นสัญญา เม.ย.ปีหน้า ...

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้รับสัมปทานงานออกแบบและก่อสร้างงานโยธา พร้อมระบบเครื่องกลและไฟฟ้า รวมทั้งงานให้บริการการจัดการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 6 ก.ค.-5 ส.ค. 2559 ที่ผ่านมา ได้มีเอกชนสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนฯ สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวนทั้งสิ้น 17 ราย

ทั้งนี้ รฟม. ได้กำหนดเปิดรับซองข้อเสนอในวันที่ 7 พ.ย. โดยมีเอกชนยื่นซองข้อเสนอการร่วมลงทุนฯ สายสีชมพูฯและสายสีเหลืองฯ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS Group), บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)

ส่วนขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 จะพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอและเปิดซองข้อเสนอฯ ในวันที่ 17 พ.ย. 2559 คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในการดำเนินการประเมินผลข้อเสนอฯ และเจรจาต่อรองกับเอกชนผู้ชนะการคัดเลือก ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ประมาณเดือนเม.ย. 2560

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม. วงเงิน 53,490 ล้านบาท และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 29.1 กม. วงเงิน 51,810 ล้านบาท เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) กำหนดให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP- Net Cost ซึ่งภาครัฐลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเอกชนลงทุนค่างานโยธา ระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งบริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โดยให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา 33 ปี 3 เดือน (ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน และระยะเวลาเดินรถ 30 ปี)

ขณะที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายของโครงการและกรอบวงเงินสนับสนุนแก่เอกชน เป็นเงินสนับสนุนค่างานโยธาในวงเงินไม่เกิน 20,135 ล้านบาทสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของโครงการและกรอบวงเงินสนับสนุนแก่เอกชนเป็นเงินสนับสนุนค่างานโยธาในวงเงินไม่เกิน 22,354 ล้านบาท.

2 บริษัท ยื่นซองข้อเสนอการร่วมลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เปิดซอง 17 พ.ย. ก่อนประเมินผล-เจรจาต่อรองผู้ชนะ นำเสนอครม. คาดเซ็นสัญญา เม.ย.ปีหน้า ... 7 พ.ย. 2559 16:45 7 พ.ย. 2559 18:24 ไทยรัฐ