วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดมท.สั่งเข้มช่วงลอยกระทง งดจัดมหรสพ คุมแอลกอฮอล์

มท.สั่งการ วันลอยกระทง งดมหรสพบันเทิง คุมเข้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จุดพลุ-ปล่อยโคมลอยต้องได้รับอนุญาตตามพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันลอยกระทง วันที่ 14 พ.ย.นี้ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการดูแลความปลอดภัย ดังนี้ 1. ในห้วงของการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย ขอให้งดส่วนที่เป็นการจัดมหรสพ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง เช่น การแสดงดนตรี การละเล่น 2. ตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร 3. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างภายในงานให้มีความแข็งแรง และดำเนินการตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเคร่งครัด 4. ตามคำสั่ง คสช.กำหนด ห้ามจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขต ตามประกาศจังหวัด

5. เข้มงวดการออก หรือต่ออายุใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้า รวมทั้งตรวจสอบสถานที่เก็บ ทำ หรือค้าดอกไม้เพลิง 6. ให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที 7. กวดขันการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยเน้นหนัก การไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ขับรถเร็ว 8. จัดชุดเจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และกรมเจ้าท่า

มท.สั่งการ วันลอยกระทง งดมหรสพบันเทิง คุมเข้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จุดพลุ-ปล่อยโคมลอยต้องได้รับอนุญาตตามพื้นที่ 7 พ.ย. 2559 14:51 7 พ.ย. 2559 17:52 ไทยรัฐ