วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.เตือน 'อีสาน-เหนือ' อากาศแปรปรวน ประสาน 14จว.ใต้ รับมือฝนฟ้าคะนอง

ปภ. เตือน ประชาชนในพื้นที่ "ภาคอีสาน-เหนือ" อากาศแปรปรวน อุณหภูมิลด 3-5 องศาฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 14 จว.ใต้ รับมือพายุฝนฟ้าคะนอง รวมถึงปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม พร้อมจัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้พร้อมดูแลผู้ประสบภัย ...

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 59 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. 59 ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมแรง จากนั้นจะมีอากาศเย็น อุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียส โดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จากนั้นภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ รวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อกองไฟในช่วงที่มีลมแรง และกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยทะเลมีคลื่นสูง 2–3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย หมั่นติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงชาวประมงและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเล ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ภาคใต้เข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. มีแนวโน้มที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่าน ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จึงประสานจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูมรสุมอย่างเข้มข้น วางมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงรุก ควบคู่กับการทบทวนปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัย พร้อมกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจน รวมถึงวางแนวทางรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับในสถานที่ราชการ โดยเฉพาะโรงพยาบาล ให้จัดทีมแพทย์และพยาบาล ตลอดจนจัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้พร้อมดูแลผู้ประสบภัย การเตรียมการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด

ปภ. เตือน ประชาชนในพื้นที่ "ภาคอีสาน-เหนือ" อากาศแปรปรวน อุณหภูมิลด 3-5 องศาฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 14 จว.ใต้ รับมือพายุฝนฟ้าคะนอง รวมถึงปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม พร้อมจัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้พร้อมดูแลผู้ประสบภัย 7 พ.ย. 2559 14:45 7 พ.ย. 2559 15:26 ไทยรัฐ