วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถ.ตั้งศูนย์ขายข้าวสารทุกชนิด ช่วยชาวนา นำร่องที่สุรินทร์

สถ.เปิดโครงการ "กรมท้องถิ่นขายข้าวช่วยชาวนา" เป็นพื้นที่ระบายข้าว พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานขายข้าวสารทุกชนิด

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.59 นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กล่าวว่า สถ.จัดโครงการ กรมท้องถิ่นขายข้าวช่วยชาวนา โดยได้นำข้าวหอมมะลิที่ชาวบ้านในพื้นที่ 6-7 หมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์ รวบรวมและนำข้าวมาจำหน่ายกว่า 5.5 ตัน โดยแบ่งเป็นถุงละ 3.5 กิโลกรัม กว่า 1,500 ถุง จำหน่ายถุง 100 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาขายเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ โดย สถ.รับเป็นแหล่งระบายข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และจะออกค่าขนส่งต่างๆ ให้กับชาวนาด้วย พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานขายข้าวสารช่วยชาวนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้หากประชาชนประสงค์ที่จะให้กรมฯ ช่วยระบายข้าวให้ก็พร้อมที่จะดำเนินการ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นข้าวหอมมะลิเท่านั้น เป็นข้าวชนิดอื่นก็ได้ เช่น ข้าวเหนียว เป็นต้น อย่างไรก็ตามขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรอยู่ใกล้พื้นที่ใดก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ และขณะนี้เริ่มมีจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด ประสานติดต่อที่จะนำข้าวมาจำหน่ายครั้งต่อไปแล้ว.

สถ.เปิดโครงการ "กรมท้องถิ่นขายข้าวช่วยชาวนา" เป็นพื้นที่ระบายข้าว พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานขายข้าวสารทุกชนิด 7 พ.ย. 2559 14:44 7 พ.ย. 2559 16:09 ไทยรัฐ