วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ธนาคารออมสิน ร่วม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถ่ายทอดพระราชจริยวัตรสู่การริเริ่มโครงการช่วยเหลือ ปวงชนชาวไทย ด้วยการจัดทำภาพยนตร์สารคดี “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” พร้อมนำเสนอ เป็นนิทรรศการ อันเป็นส่วน หนึ่งของสารคดีชุดเดียวกัน สะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงาม เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ถ่ายทอดผ่านพระบรม ฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน เผยถึงการจัดทำสารคดีชุดนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเป็นศูนย์รวมใจของชาว ไทยทั้งชาติ เนื้อหาของสารคดีนอกจากจะถ่ายทอดพระราชจริยวัตรขณะประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และราชสกุลมหิดล ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีแล้ว ยังนำเสนอพระราชกรณียกิจต่างๆ ของยุวกษัตริย์ ที่สะท้อนแรงบันดาลพระราชหฤทัยและแนวพระราชดำริ ให้ทรงนำ มาพัฒนาเป็นโครงการ ต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดย ภาพต่างๆ ที่นำเสนอ เป็นภาพแห่งความประทับใจในอดีตที่หาชมได้ยาก พร้อมเปรียบเทียบกับภาพสถานที่จริงในปัจจุบัน จากการอ้างอิงของบุคคลที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่มีบันทึกไว้

โดยความอนุเคราะห์จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทีมงานบินไปเก็บข้อมูลถึงสถานที่ จริง ให้ได้ข้อมูลที่เจาะ ลึกถูกต้อง เพื่อถ่าย ทอดช่วงเวลาสำคัญที่บ่มเพาะประสบการณ์เยาว์วัยขององค์พระมหากษัตริย์ไทย

ทั้งนี้ เนื้อหาสารคดีจะแบ่งออกเป็น 30 ตอน ถ่ายทอดเรื่องราวและภาพบางแง่มุมที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน อาทิ ภาพเอกสารลงทะเบียนเรียนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานน์ ภาพเปียโนไม้สีน้ำตาล ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ที่ใต้ฝาครอบเปียโนมีข้อความภาษาฝรั่งเศสระบุว่า “เปียโนหลังนี้อยู่ใน ถิ่นพำนักของกษัตริย์ แห่งสยามประเทศ ตั้งแต่เมษายน 1934 ถึงกรกฎาคม 1935” เป็นต้น สารคดีชุดนี้จะออก อากาศทางช่อง 9 อสมท ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.55-09.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.ถึงวันที่ 23 ธ.ค.ศกนี้ ส่วนนิทรรศการ “ตามรอย เสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” จะจัดแสดง ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ถึงวันที่ 15 พ.ย. สามารถเข้าชมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โอกาสนี้ มร.อีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งประทับที่สวิตเซอร์แลนด์ ทรงมีความใกล้ชิดกับ ประชาชน ทรงใช้ชีวิตเยี่ยงปุถุชน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เสด็จฯตลาด ทรงสกี และอีกมากมายที่ประชาชนคนไทยเคยทราบกัน พระราชจริยวัตรเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งอิทธิพลต่อความคิดของพระองค์ ทำให้ทรงเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง.

ธนาคารออมสิน ร่วม น้อมรำลึกในพระมหากรุณา ธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถ่ายทอดพระราชจริยวัตรสู่การริเริ่มโครงการช่วยเหลือ ปวงชนชาวไทย ด้วยการจัดทำภาพยนตร์สารคดี “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” 7 พ.ย. 2559 13:27 7 พ.ย. 2559 13:34 ไทยรัฐ