วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทช. สร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ระยะทาง 39.753 กม.

ทช. สร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ระยะทาง 39.753 กม.

  • Share:

ทางหลวงชนบท สร้างทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จ.เชียงราย ระยะทาง 39.753 กม. แก้ปัญหาการเดินทางของประชาชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาตามแนวพระราชดำริ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จราว เดือน เม.ย. 60 ...

วันที่ 7 พ.ย. 59 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนสายทางเข้าสู่โครงการหลวง ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 118–ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 39.753 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาในการเดินทางของประชาชน ส่งเสริมการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของโครงการหลวง

ทั้งนี้ ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมทางหลวงชนบท คือ การสร้างเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสร้างเส้นทางสนับสนุนโครงการหลวง เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.118–ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นั้น เป็นพื้นที่ห่างไกลและมีความทุรกันดาร การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมขนส่ง จากปัญหาการคมนาคมดังกล่าว

กรมทางหลวงชนบท จึงได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและก่อสร้างเส้นทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 118-ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น โดยแนวถนนเริ่มต้น จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 กิโลเมตร ที่ 110+800 (เชียงใหม่-เชียงราย) แยกซ้ายทาง เข้าไปบนถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่กิโลเมตร 0+654 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการฯ โดยก่อสร้างไปตามแนวถนนเดิมผ่านหมู่บ้านต่างๆ ไปสิ้นสุดโครงการฯ ที่กิโลเมตร 17+895 ที่หมู่บ้านดอยตาม โดยจะเป็นไปตามแนวโครงข่ายถนนทางหลวงชนบท ดังนี้ ตอนที่ 1 จากบ้านบาหลา-ถึงบ้านป่าเกี๊ยะ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2552 ตอนที่ 2 จากบ้านบาหลา-ถึงบ้านห้วยน้ำขุ่น ระยะทาง 15.035 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2557

ตอนที่ 3 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ต่อจากแยกทางหลวงหมายเลข 118 บ้านแม่ต่ำไปถึงบ้านปงมะขามป้อมนอก ระยะทาง 6.823 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 ต่อจากตอนที่ 1 จากบ้านป่าเกี๊ยะไปสิ้นสุดเชื่อมต่อกับตอนที่ 2 ที่บ้านดอยงาม ระยะทาง 15.895 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 22.718 กิโลเมตร

ปัจจุบัน การก่อสร้างในตอนที่ 3 อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานชั้นรองพื้นทาง และงานเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2560 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 189.900 ล้านบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้