วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำตรวจสอบโรงสี ป้องกันเอาเปรียบชาวนา

รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ พร้อม ผบ.มทบ.26 นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจเครื่องวัดความชื้น และเครื่องชั่งน้ำหนักโรงสีข้าว พร้อมขอความร่วมมือปิดป้ายราคา ป้องกันเอาเปรียบเกษตรกร

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 59 นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้แทน ธ.ก.ส. และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ร่วมตรวจสอบโรงสีข้าว เจริญกิจพูนผล อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อสอบถามปริมาณข้าวเปลือกในโกดัง วิธีการตรวจวัดค่าความชื้น และแนวทางในการ รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ป้องกันปัญหาการรับซื้อข้าวที่ไม่เป็นธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นตรวจคุณภาพเครื่องชั่งตวงวัด และเครื่องชั่งน้ำหนัก ซึ่งต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจากสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-5 สุรินทร์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงสีให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเอาเปรียบชาวนา โดยทางโรงสีประกาศราคารับซื้อข้าวเปลือกมะลิ ปี 59/60 ความชื้นไม่เกิน 15% (42 กรัม) ราคา 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ข้าวเปลือกมะลิปี 59/60 ความชื้น 25% ราคา 6.50 บาทต่อกิโลกรัม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากข้อมูลในเขตพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ มีโรงสีที่เปิดรับซื้อข้าวกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ทั้งจังหวัดกว่า 20 แห่ง ซึ่งทางจังหวัด โดยสำนักงานพาณิชย์ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง ส่วนบรรยากาศซื้อขายข้าวตามโรงสีต่างๆ ช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงา อาจเพราะอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยว หรือตากข้าวเพื่อลดความชื้น และบางส่วนเตรียมเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวอย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรตากข้าวให้แห้งเพื่อลดความชื้น ก่อนจะนำเข้าร่วมโครงการหรือนำไปขายตามโรงสี ซึ่งจะได้ราคาที่สูงและไม่ถูกหักความชื้น

ขณะที่ พล.ต.เดชอุดม เปิดเผยว่า ในส่วนของ มทบ.26 ได้เปิดค่ายให้เกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ตากข้าว นำข้าวเปลือกไปตากในค่ายทหารได้ นอกจากนั้น ยังได้ทำการสั่งซื้อข้าวสารจาก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด (สกต.บุรีรัมย์ จำกัด) ซึ่งเป็นข้าวของชาวนาโดยตรง ไปหุงให้กับกำลังพลได้รับประทาน เป็นการช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ได้เชิญชวนให้ข้าราชการ และประชาชนที่ไม่ได้เพาะปลูกข้าว ช่วยกันซื้อข้าวสารของชาวนาบุรีรัมย์ไปบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือกระจายกำลังซื้อให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

ในส่วนของ จ.บุรีรัมย์ เบื้องต้นมีการจัดตั้งจุดจำหน่าย “ข้าวสารร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร” จำนวน 5 จุด 1. หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 2. สถานีน้ำมัน ปตท.สวายจีก ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ 3. หน้าห้างสรรพสินค้าทวีกิจ จังหวัดบุรีรัมย์ 4. หน้าศูนย์รถยนต์ฟอร์ด อ.นางรอง และ 5. ศูนย์อาหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยจะทยอยเปิดจุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก.

รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ พร้อม ผบ.มทบ.26 นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจเครื่องวัดความชื้น และเครื่องชั่งน้ำหนักโรงสีข้าว พร้อมขอความร่วมมือปิดป้ายราคา ป้องกันเอาเปรียบเกษตรกร 7 พ.ย. 2559 11:16 7 พ.ย. 2559 13:25 ไทยรัฐ