วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ จัดกิจกรรม-โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน ร.9

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ จัดกิจกรรม-โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน ร.9

  • Share:

ภาพจาก แฟนเพจสานต่อที่พ่อทำ

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9 จัดกิจกรรม-โครงการ รวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องตลอด 70 ปีครองราชย์ ให้คนไทยยึดถือเป็นแนวทางดำเนินชีวิต พร้อมจัดทริปเดินทางพ่อ สัมผัสมุมมองใหม่ 5 สถานที่ กับ 5 ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ...

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนในวงการสื่อสารมวลชนและโฆษณา รวมทั้งบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และแนวคิดการทรงงาน เพื่อให้คนไทยได้ซึมซับและเกิดแรงบันดาลใจในการนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิต การทำงาน รวมทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ให้คงอยู่ต่อไป

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำจะนำเสนอนั้น ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแต่ละเครือข่าย โดยไม่หวังผลทางธุรกิจ อาทิเช่น แฟนเพจสานต่อที่พ่อทำ หนังสือนิทานประกอบกิจกรรม ภาพยนตร์สั้น หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก ภาพยนตร์โฆษณา เป็นต้น

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี คือ เดินทางพ่อ ทริปสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อเดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์ตรง ตามรอยพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ พร้อมสัมผัสมุมมองใหม่ใน 5 สถานที่ กับ 5 ผู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ และสานต่อสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาตลอด 70 ปี ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่ โครงการหลวงแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้