วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เด้งปลัดดิจิทัล

เด้งปลัดดิจิทัล

โดย ซี.12
8 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

ไม่เกินความคาดหมายสำหรับการใช้ ม.44 เปลี่ยนแปลงตัวปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพราะได้ยินข่าวมาหนาหูก่อนหน้านี้ถึงการบริหารงานที่ก่อให้เกิดความระส่ำระสายในวงงานของกระทรวงมากพอสมควร

มากถึงขนาดว่ามีข้าราชการระดับสูงบางคนทนไม่ได้ถึงกับขอลาออกจากราชการไปเสียก็มี ที่ยังอยู่ก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำสั่งด้วยวาจาได้ต้องทำบันทึกทบทวนว่าสั่งการเช่นนี้แน่นะ ถ้าแน่ให้ลงนามไว้เป็นหลักฐานเพราะผู้ปฏิบัติเกรงว่าจะได้รับผลกระทบทางกฎหมายหรือถูกดำเนินคดีหรือถูกดำเนินการทางวินัยในภายหลัง ในข้อหาความผิดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม ม.157

คำสั่งตาม ม.44 ฉบับนี้ให้เหตุผลเพียงสั้นๆว่า เพื่อประโยชน์ ในการบริหารราชการในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ นางทรงพร โกมลสุรเดช พ้นจากตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ดํารงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจราชการ และเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

แล้วให้ นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป เรียกว่าสั่งวันเสาร์ให้มีผลในวันเสาร์นั้นเอง

ปลัดทรงพร นั้น มาด้วย ม.44 ที่ตั้งเป็นปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 เป็นปลัดกระทรวงไอซีทีคนสุดท้ายแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นปลัดกระทรวงคนแรกของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อ 26 กันยายน 2559 แล้วก็ต้องไปด้วย ม.44 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 มีเวลาบริหารกระทรวงใหม่ได้เพียงเดือนเศษๆเท่านั้น ก็ต้องไปเป็น ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจราชการ และเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ก็ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ได้มอบหมายก็คงให้คำปรึกษาใครเขาไม่ได้

สำหรับ ปลัดวิไลลักษณ์ นั้น เป็นนักสถิติมืออาชีพ จบปริญญาตรีทางสถิติจากธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางสถิติจากจุฬาฯ และ วปอ.51 เติบโตมาในสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยตลอด ขยับไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ประเดี๋ยว ประด๋าวแล้วกลับมาเป็นอธิบดีในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติยังไม่ทันครบปี ก่อนถูกเลือกตัวมาเป็นปลัดกระทรวงคนที่สองของกระทรวงใหม่นี้

ขอเอาใจช่วยให้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านสถิติและการบริหารให้สามารถครองใจคนในกระทรวงที่มาจากร้อยพ่อพันแม่ให้ช่วยกันผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยไม่ต้องมีปลัดกระทรวงคนที่สามเร็วนัก

กระทรวงไอซีทีเดิมนั้นมีอาถรรพณ์อยู่อย่างหนึ่งคือ มีจุดประสงค์แอบแฝงของการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กิจการด้านสื่อสารโทรคมนาคมของผู้มีอำนาจในสมัยนั้น จนส่งผลให้รัฐมนตรีคนแรกติดคุกในภายหลัง

ในส่วนของปลัดกระทรวงนั้นส่วนใหญ่เป็น ปลัดกระทรวงหญิง ตั้งแต่คนแรกเป็นต้นมาและปลัดกระทรวงทั้งหญิงชายมักจะไม่ได้อยู่จนครบวาระให้มีอันเป็นไปต้องพ้นจากเก้าอี้ไปก่อน

ข้าราชการหญิงที่ครองตำแหน่งนักบริหารระดับสูงในกระทรวงนี้รักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ดีเผลอๆจะได้เป็นปลัดกระทรวงกันทุกคน.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้