วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โชว์นวัตกรรมผู้ประกอบการเวที จี20

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยหลังเดินทางกลับจากการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จี 20 ที่นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ในการประชุม G20 ตนได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวถึงผลงานของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมนวัตกรรมและผู้ประกอบการใหม่ โดยได้กล่าวถึงด้านนวัตกรรมและการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ โดยเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับ 4I ได้แก่ 1.ความมีชีวิตชีวา (Invigoration) โดยประเทศไทยกำลังจัดทำวิสัยทัศน์ 20 ปี พร้อมทั้งร่างนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งสร้างอุตสาหกรรมใหม่สำหรับอนาคต โดยเน้นในเรื่องยานยนต์สำหรับอนาคต การเชื่อมโยงทุกสิ่งด้วยอินเตอร์เน็ต อาหารสำหรับอนาคต เมืองอัจฉริยะ และระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

ดร.พิเชฐ กล่าวอีกว่า 2. การเชื่อมโยง (Interconnectivity) ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือด้าน วทน. ของ OECD และของกลุ่มการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของสหประชาชาติกับหลายประเทศในกลุ่ม G20 3. นวัตกรรม (Innovation) สนับสนุนสตาร์ตอัพ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐาน และ 4. การให้โอกาสที่เท่าเทียม (Inclusiveness) คือต้องไม่ทิ้งคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไว้ข้างหลัง.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยหลังเดินทางกลับจากการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จี 20 ที่นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 7 พ.ย. 2559 01:14 7 พ.ย. 2559 01:14 ไทยรัฐ