วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทร.เปิดปิดเรียนตามเดิม-ไม่ร่วม ทปอ.คัด นศ.

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ได้หารือการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน มีมติว่าในปีการศึกษา 2560 จะกลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามเดิม เนื่องจากผลการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน รวมถึงสอบถามไปยังนักศึกษาและผู้ปกครอง พบว่า สภาพอากาศไทยไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เพราะเป็นฤดูร้อน และนักศึกษาและผู้ปกครองส่วนใหญ่อยากให้กลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามเดิม อีกทั้งยังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัย ส่วนการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนเพื่อให้การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนดำเนินการได้ง่ายและสะดวกนั้น ความจริงไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาช่วงเวลาดังกล่าว จึงควรนึกถึงประโยชน์นักศึกษา ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยร่วมด้วย

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้น มทร.รัตนโกสินทร์ จะเปิดรับ 3 รอบ ได้แก่ รอบโควตา รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรีหรือผลการเรียนดี รอบสอบรับตรง และรอบสาม รับตามระบบแอดมิชชัน หรือรับตรงเพิ่มกรณีที่ยังไม่ได้นักศึกษาตามที่คณะ สาขากำหนด อย่างไรก็ตามที่ประชุม ทปอ.มทร.มีมติจะไม่เข้าร่วมคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเริ่มปีการศึกษา 2561 ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ดำเนินการ เนื่องจากการรับเด็ก มทร.แตกต่างจากมหาวิทยาลัยเดิม อีกทั้ง มทร.ไม่กลับไปเปิดปิดตามอาเซียน ทำให้ช่วงเวลาไม่ตรงกัน.

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ได้หารือการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน มีมติว่าในปีการศึกษา 2560 7 พ.ย. 2559 01:12 7 พ.ย. 2559 01:12 ไทยรัฐ