วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ห่วงกฎหมายคุมยาสูบ!

ห่วงกฎหมายคุมยาสูบ!

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ... ของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว และกำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงพาณิชย์ไม่ขัดข้องกฎหมายนี้ แต่มีความเป็นห่วงใน 2 มาตราของกฎหมาย ที่อาจกระทบสิทธิผู้ประกอบการโดยสุจริต และผิด พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงผิด พ.ร.บ.ความลับทางการค้า พ.ศ.2545 จึงเสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. และ ครม.เห็นชอบตามที่เสนอแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์เห็นว่ามาตรา 38 ที่กำหนดให้ รมว.สาธารณสุข มีอำนาจออกประกาศเพื่อกำหนดลักษณะหีบห่อ สี สัญลักษณ์ ฉลาก รวมทั้งเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และอาจนำไปสู่การออกประกาศใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ ที่ไม่ได้พิมพ์เครื่องหมายการค้า อาจกระทบสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการได้ จึงเห็นว่าควรออกประกาศห้ามการแสดงภาพข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าที่จูงใจให้เกิดการสูบมากกว่า

สำหรับการใช้บุหรี่ซองเรียบ ขณะนี้เป็นข้อพิพาทในองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) โดยประเทศออสเตรเลีย ซึ่งบังคับใช้ซองเรียบแล้ว ถูกประเทศต่างๆ เช่น ยูเครน ฮอนดูรัส โดมินิกัน และคิวบา ยื่นฟ้อง เพราะเห็นว่าจำกัดทางการค้า กระทรวงพาณิชย์เห็นว่า ควรรอคำวินิจฉัยคดีก่อน เพราะหากไทยบังคับใช้ อาจขัดความตกลงระหว่างประเทศ และจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบการ ส่วนมาตรา 37 กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของยาสูบอันอาจเป็นความลับทางการค้านั้น กระทรวงพาณิชย์เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขควรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความลับทางการค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูล เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิของเจ้าของความลับ เว้นแต่กรณีที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของคนไทย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้