วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.มทบ.41 แจ้ง ผวจ.เมืองคอน-ภูเก็ต สอบคนอ้างเป็นทหารเรียกค่าคุ้มครอง

ผบ.มทบ.41 ส่งหนังสือถึง 2 พ่อเมืองภูเก็ต-นครศรีธรรมราช ตรวจสอบผู้แอบอ้างชื่อหน่วยทหารหาผลประโยชน์ เก็บค่าคุ้มครองผู้ประกอบการ-นักธุรกิจในพื้นที่สร้างความเสื่อมเสียอยู่ ระหว่างการสืบสวน...

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2559 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41-ผู้บัญชาการควบคุมมณฑลทหารบกที่ 41 เปิดเผยภายหลังทำหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ตและนครศรีธรรมราช กรณีขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้แอบอ้างชื่อหน่วยทหารแสวงหาผล ประโยชน์ว่า เนื่องด้วยปรากฎข้อมูลข่าวสารว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทำการเข้าข่ายเป็น ผู้มีอิทธิพลฝ่าฝืนต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 ลงวันที่ 1 เม.ย.58 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2559 ลงวันที่ 29 มี.ค.59 โดยมีพฤติกรรมแอบอ้างว่าเป็นกำลังพลในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 41 และกองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 บ้าง อ้างว่าเป็นแหล่งข่าวให้แก่ทางราชการบ้างเข้าทำการหลอกลวงประชาชนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ภูเก็ต ข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองจากผู้ประกอบการเก็บผลประโยชน์อันมิชอบด้วย กฎหมาย แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนใน 2 พื้นที่ดังกล่าวนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมณฑลทหารบกที่ 41 และกองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 และทำให้เสียภาพลักษณ์ของทหารโดยรวม ซึ่งหน่วยอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามพฤติกรรมบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้


เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน มณฑลทหารบกที่ 41 และกองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 ในฐานะเป็นหน่วยรับผิดชอบ จ.นครศรีธรรมราชและ จ.ภูเก็ต จึงขอความร่วมมือให้ ผวจ.ทั้ง 2 จังหวัดแจ้งข้าราชการและหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ทราบว่า มณฑลทหารบกที่ 41 และกองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41ไม่มีการกระทำเช่นนั้น หากพบเห็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำการดังกล่าว ขอได้โปรดแจ้งให้ตนเองในฐานะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 และกองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 ทราบโดยตรง โทรศัพท์ 081-9576618 ตลอดเวลา เพื่อดำเนินการระงับ ยับยั้งและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไป.

ผบ.มทบ.41 ส่งหนังสือถึง 2 พ่อเมืองภูเก็ต-นครศรีธรรมราช ตรวจสอบผู้แอบอ้างชื่อหน่วยทหารหาผลประโยชน์ เก็บค่าคุ้มครองผู้ประกอบการ-นักธุรกิจในพื้นที่สร้างความเสื่อมเสียอยู่ ระหว่างการสืบสวน... 7 พ.ย. 2559 00:31 7 พ.ย. 2559 01:05 ไทยรัฐ