วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ขอบคุณพลังน้ำใจช่วยชาวนา ลั่นไม่อยากเสียเวลาขัดแย้งใคร

รัฐบาลกระตุ้นคนไทยเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส "บิ๊กตู่" ขอบคุณทุกส่วนรวมพลังน้ำใจช่วยชาวนา พร้อมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือและแก้ปัญหาระยะยาว วอนเกษตรกรปรับวิธีคิด น้อมนำแนวทางพระราชดำริไปประยุกต์ใช้...

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากขอบคุณและชื่นชมพี่น้องประชาชนและทุกหน่วยงานด้วยความจริงใจ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ดารานักแสดง คนขับรถแท็กซี่ ที่ร่วมกับรัฐบาลให้ความช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง และไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนหนึ่งคนใด จึงได้ยื่นมือและแสดงน้ำใจช่วยกันคนละไม้คนละมือ

"ท่านนายกฯ กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างมากที่เห็นทุกคนรวมพลังกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชาวนาฝ่าวิกฤตินี้ ยังถือเป็นการร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย"

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังฝากขอบคุณนายกสมาคมโรงสีข้าว และบรรดาพ่อค้าคนกลางและโรงสีทั้งหลายที่ออกมาร่วมด้วยช่วยกัน ไม่กดราคารับซื้อข้าว และขอให้พี่น้องชาวนามุมานะในการประกอบอาชีพ แบ่งข้าวคุณภาพดีออกมาขายเป็นรายได้ประจำวัน ส่วนที่เหลือให้นำไปขายในระบบที่พ่อค้าคนกลางและโรงสีให้ราคาอย่างเป็นธรรม พร้อมย้ำว่า รัฐบาลไม่อยากเสียเวลาขัดแย้งกับใคร แต่เป็นเวลาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

ทั้งนี้ในส่วนของรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลืออย่างครบวงจร และอยากเรียกร้องให้คนไทยเปลี่ยนวิกฤตินี้ให้เป็นโอกาส ส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาระยะยาว ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ชาวนาชาวไร่ต้องปรับตัวไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยระบบเกษตรแปลงใหญ่ ใช้ความเข้มแข็งของกลไกโรงสีชุมชนและสหกรณ์ผลิตและขายข้าวโดยตรงกับตลาด และน้อมนำแนวทางพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานปลูกพืชหลายชนิด เลี้ยงสัตว์ แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิต ฯลฯ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อลดความเสี่ยง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

สำหรับชาวนาที่เดือดร้อน ถูกเอาเปรียบ ขอให้แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือหน่วยทหารในพื้นที่ และรัฐบาลจะจัดชุดปฏิบัติการตำบล (ชปต.) รวบรวมเจ้าหน้าที่จากหลายๆ หน่วยงาน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก การลดต้นทุนการผลิต การจัดหาตลาดโดยตรงในระยะต่อไป.


 

รัฐบาลกระตุ้นคนไทยเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส "บิ๊กตู่" ขอบคุณทุกส่วนรวมพลังน้ำใจช่วยชาวนา พร้อมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือและแก้ปัญหาระยะยาว วอนเกษตรกรปรับวิธีคิด น้อมนำแนวทางพระราชดำริไปประยุกต์ใช้... 6 พ.ย. 2559 20:01 6 พ.ย. 2559 20:11 ไทยรัฐ