วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประเมิน ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ภาคเหนือ รับรางวัล 'กำพล วัชรพล' 27 ธ.ค.

ประเมิน ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ภาคเหนือ รับรางวัล 'กำพล วัชรพล' 27 ธ.ค.

  • Share:

เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ ประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ระดับภาคเหนือ เพื่อเข้ารับรางวัล “กำพล วัชรพล” วันที่ 27 ธ.ค.นี้...


เมื่อวันที่ 6 พ.ย.59 นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เดินทางมายังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ระดับภาคเหนือ เพื่อเข้ารับรางวัล “กำพล วัชรพล” ในวันที่ 27 ธ.ค. 2559 โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้เกียรติต้อนรับพร้อมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) และคณะผู้ปกครองนักเรียน

นายเกษม กันทาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) กล่าวว่า ปัจจุบัน โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน 489 คน เป็นนักเรียนที่พักนอนในโรงเรียนจำนวน 172 คน มีบุคลากรครูผู้สอนจำนวน 34 คน การบริหารจัดการยึดหลักการมีส่วนร่วม ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของมูลนิธิไทยรัฐ โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พึ่งพาใส่ใจต่อชุมชน ซึ่งได้จัดเตรียมเอกสารตามเกณฑ์การประเมินครบถ้วน และยังมีนักเรียนนำเสนอโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อย่างมากมาย

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ระดับภาคเหนือ มีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารับการประเมิน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 จ.พิษณุโลก จากกลุ่มสี่แคว, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 จ.อุตรดิตถ์ จากกลุ่มสักทอง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) จ.แม่ฮ่องสอน จากกลุ่มล้านนา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้