วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.วลัยลักษณ์ เตรียมสอนหลักสูตร ผช.พยาบาล-รพ.นำร่องศูนย์การแพทย์ฯ

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รทท.อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผยการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เตรียมเปิด รพ.นำร่อง ธ.ค.นี้ และจะเปิดสอนคณะผู้ช่วยพยาบาลรับนักเรียนที่เป็นลูกหลานของคนพื้นที่หลักในปี 2560...    

วันที่ 6 พ.ย. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าพบนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ คนใหม่ และรายงานให้ทราบถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีอายุครบรอบ 25 ปี ในปี พ.ศ.2560 ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดจัดงานใหญ่ๆ 2 งาน ประกอบด้วย การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และการจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ซึ่งงานดังกล่าวมีเป้าหมายในการสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง


ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดทำการเรียนการสอน ใน 11 สำนักวิชา และในต้นปี 2560 จะเปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 2 สำนักวิชา คือ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งในอนาคตยังมีแผนที่จะเปิดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อรองรับนักศึกษาจากนานาประเทศอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความคืบหน้าการจัดตั้งโครงการศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์นั้น รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ และมีความก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายว่าศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ขนาดใหญ่ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการครอบคลุม และมีความทันสมัยที่สุดในภาคใต้ตอนบน คาดว่าการก่อสร้างระยะแรกจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 โดยในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการเตรียมจัดหาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรต่างๆ

"ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2559 นี้ มหาวิทยาลัยได้เตรียมการเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ระยะแรก หรือโรงพยาลบาลนำร่อง เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทั้งมีแผนในการเดินทางไปหาความร่วมมือกับสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา เพื่อเชิญมาเป็นแพทย์ของศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ต่อไปด้วย"

นอกจากนี้ จากการประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ซึ่งได้เสนอให้มีหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ลูกหลานประชาชนในพื้นที่ ขณะนี้ได้ผลักดันหลักสูตรดังกล่าวสำเร็จแล้ว และจะเปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นลูกหลานประชาชนในพื้นที่เข้าศึกษาในปี 2560 จำนวนรุ่นละ 50 คน.

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รทท.อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผยการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เตรียมเปิด รพ.นำร่อง ธ.ค.นี้ และจะเปิดสอนคณะผู้ช่วยพยาบาลรับนักเรียนที่เป็นลูกหลานของคนพื้นที่หลักในปี 2560... 6 พ.ย. 2559 16:10 7 พ.ย. 2559 05:32 ไทยรัฐ


advertisement