วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพม.เตรียมถก ก.ม.ลูก ชง กรธ.-ชี้โทษตัดสิทธิ 5 ปี นักการเมืองไม่เข็ด

สพม.เตรียมถก ก.ม.ลูก ก่อนชง กรธ.พิจารณา ชี้เซตซีโร่องค์กรอิสระหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการกำหนดคุณสมบัติในรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง (สพม.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำประเด็น และสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่า ทาง สพม.ได้ดำเนินการใน 3 ส่วน ประกอบด้วย การร่วมมือกับนิด้าโพลของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในการไปสอบถามคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 4 ฉบับ จำนวน 7,500 ชุด โดยจะมีการสรุปผลในวันที่ 11 พ.ย.นี้ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการประสานงานระดับกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม  ซึ่งได้มีการกำหนดประเด็นรับฟังความในลักษณะเดียวกันกับการสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพล และจะมีการสรุปผลกลับมาในวันที่ 11 พ.ย.เช่นเดียวกัน และจะมีการจัดกิจกรรมโฟกัสกรุ๊ป เพื่อระดมความเห็นจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนักการเมือง อดีต ส.ว. องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ที่จะจัดในวันที่ 14 พ.ย. ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาพัฒนาการเมืองเพื่อรับทราบ ก่อนนำเสนอต่อ กรธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนความเห็นที่ สพม.ส่งไป จะได้รับการพิจารณาหรือไม่ขึ้นกับดุลพินิจของ กรธ.

เมื่อถามว่า การเขียนกฎหมายของ กรธ.ที่มีลักษณะจำกัด และคุมเข้มกลุ่มการเมือง จะส่งผลดีต่อการเมืองในอนาคตอย่างไร นายธีรภัทร์ กล่าวว่า ตนยังไม่รู้ว่ามีการจำกัดไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ไปสอบถามประชาชน และจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำโฟกัสกรุ๊ปที่ สพม.จะจัดขึ้นด้วย ส่วนการกำหนดบทลงโทษถึงขั้นตัดสิทธิทางการเมืองนั้น เรื่องนี้ต้องดูระดับความรุนแรง ว่ามีการกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด แต่ที่ผ่านมามีการกำหนดโทษไว้ 5 ปี ก็ดูเหมือนนักการเมืองจะไม่เข็ด การจะมากำหนดเพิ่มถึงขั้นตัดสิทธิทางการเมือง ควรต้องดูขนาดความรุนแรง ว่าเราจะให้โอกาสคนขนาดไหน

นายธีรภัทร์ ยังกล่าวถึงแนวคิดในการเซตซีโร่องค์กรอิสระว่า ตนยังไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญใหม่ เมื่อมีผลใช้บังคับจะมีผลอย่างไรกับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ถ้ามีการกำหนดคุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ใหม่ และมีผลต่อคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก็อาจจะต้องเซตซีโร่ แต่ถ้าไม่ได้มีอะไรที่มีผลกับผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องเซตซีโร่ แต่ทั้งนี้ก็คงต้องไปดูในหลักการ และแนวทางที่กำหนดไว้.

สพม.เตรียมถก ก.ม.ลูก ก่อนชง กรธ.พิจารณา ชี้เซตซีโร่องค์กรอิสระหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการกำหนดคุณสมบัติในรัฐธรรมนูญ 6 พ.ย. 2559 12:21 6 พ.ย. 2559 12:46 ไทยรัฐ