วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ซูเปอร์โพล' ชี้คนไทยห่วงปัญหาชาวนา หวังรัฐช่วยหนุนอาชีพ เสริมการลงทุน

"ซูเปอร์โพล" เผยคนไทยสนใจข่าวความเดือดร้อนชาวนา ร้อยละ 90.7 ชี้อยากให้รัฐหนุนอาชีพ ด้วยการส่งเสริมการลงทุน-ช่องทางจำหน่าย

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 59 ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้เปิดเผยถึงผลสำรวจเรื่อง โพลความเดือดร้อนของชาวนาในสายตาประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,341 คน ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม ที่ผ่านมาว่า ข่าวความเดือดร้อนของชาวนา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.7  ได้ยินข่าวความเดือดร้อนของชาวนาและเห็นเป็นเรื่องสำคัญต่อผลประโยชน์ของเกษตรกร และเป็นปัญหาสำคัญของประเทศในขณะนี้ และมีเพียงร้อยละ 8.3 ที่ระบุไม่ได้ยินข่าวความเดือดร้อนของชาวนา อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงสาเหตุของปัญหาความเดือดร้อนของชาวนา พบว่า ร้อยละ 42.6 ระบุ ต้นเหตุมาจากกลไกตลาดไม่มีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ร้อยละ 27.9 ระบุเกมการเมือง ร้อยละ 26.5 ระบุกลุ่มนายทุนที่เสียประโยชน์ และเพียงร้อยละ 3.0 ระบุ จากตัวชาวนาเอง

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 94.7 ระบุเห็นด้วยที่รัฐบาลควรลงพื้นที่รับฟังข้อมูล และเข้าถึงปัญหาของชาวนาโดยตรง ไม่ต้องผ่านตัวแทน มีเพียงละ 5.3 ระบุไม่เห็นด้วย ในขณะที่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.7 ระบุเห็นด้วยที่ทุกฝ่ายควรหยุดพูดใส่ร้ายต่อกัน และหันมาสนใจแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวนา มีเพียงร้อยละ 2.3 ระบุไม่เห็นด้วย อีกประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 90.4 ระบุเห็นด้วยที่รัฐบาลควรส่งเสริมให้หน่วยงานราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดสามารถซื้อข้าวจากชาวนาได้โดยตรง ในขณะที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 90.7 เห็นด้วยที่รัฐบาลควรลงทุนสนับสนุนอาชีพชาวนาโดยการลงทุน รถเกี่ยวข้าว มีลานตากข้าว มีโรงสีข้าว มีบรรจุหีบห่อ และช่องทางการจัดจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด

"ซูเปอร์โพล" เผยคนไทยสนใจข่าวความเดือดร้อนชาวนา ร้อยละ 90.7 ชี้อยากให้รัฐหนุนอาชีพ ด้วยการส่งเสริมการลงทุน-ช่องทางจำหน่าย 6 พ.ย. 2559 10:23 6 พ.ย. 2559 10:40 ไทยรัฐ