วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยังเกาไม่ถูกที่คัน

ยังเกาไม่ถูกที่คัน

โดย สายล่อฟ้า
7 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่น่าอิจฉา โดยเฉพาะชาวนาของเขานั้นมีฐานะดีกว่าชาวนาไทยอย่างชัดเจน ขนาดว่าปีๆหนึ่งสามารถเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้อย่างสบาย ต่างกับชาวนาไทยแบบหน้ามือกับหลังมือเลยทีเดียว

นั่นเพราะอะไร...

มีหลายคำตอบในเรื่องนี้ ตั้งแต่ราคาข้าวดี มีสหกรณ์ที่เข้มแข็ง รัฐบาลให้การสนับสนุนมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพข้าวอร่อย

ที่สำคัญคือ ความมีวินัยพร้อมเรียนรู้ว่าควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนไปตามความเป็นจริง ลูกหลานมีความรู้มีความก้าวหน้าที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเกษตร มีนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งด้านการผลิต และการสร้างแพ็กเกจจิ้งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนเป็นระบบ

อย่างไรก็ดี ที่ไม่เกิดปัญหาเหมือนบ้านเราก็คือ ญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ไม่เน้นหนักในด้านเกษตรกรรมเท่าใดนัก ต่างกับไทยที่เกษตรกรรมจะเป็นหลักด้านเศรษฐกิจ ทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรของเขาไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ผลผลิตการเกษตรของเขาเพื่อตอบสนองภายในประเทศมากกว่าการส่งออก แต่มีคุณภาพที่ดีกว่า และต้นทุนไม่สูงนัก จนทำให้เป็นที่นิยมของคนต่างชาติที่ไปท่องเที่ยว และซื้อกลับมาบริโภคเท่านั้น

หรือมิฉะนั้นก็จะมีการสั่งซื้อไปขายไม่ต่างกับร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศต่างๆ ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด

นี่คือความต่างที่ชัดเจน

ไทยนั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่เริ่มต้น ข้าวจึงเป็นสัญลักษณ์คู่ประเทศแบบแยกไม่ออก และสามารถส่งออกทำรายได้เจือจานประเทศมาตลอด ก่อนหน้านี้ไม่ว่าประเทศไหนที่ประชากรกินข้าวก็จะซื้อจากไทยเป็นส่วนใหญ่

ต่อมาหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดีย จีน พม่า เวียดนาม ต่างหันมาปลูกข้าวกันเป็นล่ำเป็นสัน ทำให้จำนวนข้าวในโลกแต่ละปีจึงมีเป็นจำนวนมาก

ปีนี้ก็เช่นกันปริมาณข้าวในตลาดโลกมีจำนวนมากเรียกว่า “ล้นตลาด” จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาต่ำลงไม่ว่าประเทศไหน

แม้ไทยจะเคยเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก แต่หลายปีมานี้เจอคู่แข่งหลายประเทศ ก็เลยเกิดปัญหาทันที รัฐบาลชุดที่แล้วใช้นโยบายจำนำข้าวด้วยการให้ราคาสูงถึง 15,000 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินจริง และกว้านซื้อข้าวทุกชนิดไม่ได้แยก

ชาวนาพึงพอใจเพราะสามารถขายข้าวได้ทุกชนิด และมีราคาสูง

แต่ด้วยปัจจัยด้านราคาทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถส่งข้าวออกขายต่างประเทศได้อย่างที่ผ่านมา

นโยบายจำนำราคาข้าวจึงประสบผลสำเร็จด้านการเมือง แต่ประเทศเจ๊งเพราะต้องนำเงินงบประมาณมหาศาลไปรับซื้อข้าว และยังมีข้าวเหลืออยู่ในโกดังอีกเป็นจำนวนมาก

มิหนำซ้ำยังมีการทุจริตดังที่ปรากฏไปแล้ว

แน่นอนนโยบายเรื่องข้าวของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการประกันราคา การจำนำข้าวหรืออย่างรัฐบาลชุดนี้ได้ใช้คือ การจำนำยุ้งฉาง แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคาข้าวได้อย่างแท้จริง

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่สามารถสร้างนโยบาย หรือการแก้ไขได้อย่างยั่งยืน

พูดง่ายๆว่า ยังไม่เข้าถึงปัญหาที่แท้จริง ไม่สามารถระดมความคิดเพื่อเป็นทางออกที่มีแผนแม่บท ซึ่งทุกฝ่ายยอมรับ

ทุกวันนี้จึงเป็นแบบแก้ปัญหาชาวนาจน ไม่ใช่แก้ปัญหาข้าวแต่อย่างใด.

“สายล่อฟ้า”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้