วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายอำเภอเมือง

นายอำเภอเมือง

โดย ซี.12
7 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภออำนวยการระดับสูงออกมาแล้วจำนวน 193 ราย เมื่อวันเสาร์ก็ได้ทำบันทึกถึง นายอำเภอหญิง ในคำสั่งดังกล่าวไปแล้ว 6 ราย

มาคราวนี้ขอจัดหมวดหมู่ผู้ที่ได้ย้ายเข้ามาเป็น นายอำเภอเมือง ในจังหวัดต่างๆ 39 ราย คือ

1.นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ นอภ.คลองขลุง กำแพงเพชร เป็น นอภ. เมืองกำแพงเพชร 2.นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นอภ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม เป็น นอภ.เมืองขอนแก่น 3.นายบรรจง กนะกาศัย นอภ.ปลวกแดง ระยอง เป็น นอภ.เมืองฉะเชิงเทรา 4.นายนักรบ ณ ถลาง นอภ.ท่าแซะ ชุมพร เป็น นอภ.เมืองชุมพร 5.นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นอภ.สารภี เชียงใหม่ เป็น นอภ.เมืองเชียงราย 6.นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นอภ.ปากพลี นครนายก เป็น นอภ.เมืองนครนายก 7.นายนฤชา โฆษาศิวิไลช์ นอภ.ปักธงชัย นครราชสีมา เป็น นอภ.เมืองนครราชสีมา 8.นายสมพงษ์ มากมณี นอภ.ฉวาง นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.เมืองนครศรีธรรมราช 9.นางสาวเมตตา สินบุตร นายอำเภอคูเมือง บุรีรัมย์ เป็น นอภ.เมืองบุรีรัมย์ 10.นายสาโรช กาญจนพงศ์ นอภ.ยะหริ่ง ปัตตานี เป็น นอภ.เมืองนราธิวาส

11.นายนิวัฒน์ งามธุระ นอภ.เวียงสา น่าน เป็น นอภ.เมืองน่าน 12.นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นอภ.สามพราน นครปฐม เป็น นอภ.เมืองปทุมธานี 13.นายสุวิทย์ พุกกะเวส นอภ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี เป็น นอภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 14.นายสมชาย ชำนิ นอภ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เป็น นอภ.เมืองปราจีนบุรี 15.นายไชยพร นิยมแก้ว นอภ.ปะนาเระ ปัตตานี เป็น นอภ.เมืองปัตตานี 16.นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นอภ.แม่ใจ พะเยา เป็น นอภ.เมืองพะเยา 17.นายนฤทธิ์ มงคลศรี นอภ.ควนขนุน พัทลุง เป็น นอภ.เมืองพังงา 18.นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นอภ.ปากพะยูน พัทลุง เป็น นอภ.เมืองพัทลุง 19.นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นอภ.ตะพานหิน พิจิตร เป็น นอภ.เมืองพิจิตร 20.ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นอภ.พรหมพิราม พิษณุโลก เป็น นอภ.เมืองพิษณุโลก

21.นายรัฐพล นิโครธานนท์ นอภ.บ้านลาด เพชรบุรี เป็น นอภ.เมืองเพชรบุรี 22.นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นอภ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.เมืองเพชรบูรณ์ 23.นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นอภ.กันทรวิชัย มหาสารคาม เป็น นอภ. เมืองมหาสารคาม 24.นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นอภ.เลิงนกทา ยโสธร เป็น นอภ.เมืองยโสธร 25.นายชรินทร ทองสุข นอภ.พัฒนานิคม ลพบุรี เป็น นอภ.เมืองลพบุรี 26.นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นอภ.ทับปุด พังงา เป็น นอภ.เมืองสกลนคร 27.นายอนุสร ตันโชติกุล นอภ.สทิงพระ สงขลา เป็น นอภ.เมืองสงขลา 28.นายบุญเติมภู รองเลื่อน นอภ.ธารโต ยะลา เป็น นอภ.เมืองสตูล 29.นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวณิช นอภ.บางเลน นครปฐม เป็น นอภ.เมืองนครปฐม 30.นายฐากูร ชวนะพงศ์ นอภ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา รักษาการในตำแหน่ง นอภ.บางเสาธง สมุทรปราการ เป็น นอภ.เมืองสมุทรปราการ

31.นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นอภ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.เมืองสิงห์บุรี 32.นายชุมพล สุขใส นอภ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 33.ร้อยตำรวจเอก นครินทร์ เกตุสิริ นอภ.ศรีขรภูมิ สุรินทร์ เป็น นอภ.เมืองสุรินทร์ 34.นายคณกร เครือวรรณ นอภ.โพนพิสัย หนองคาย เป็น นอภ.เมืองหนองบัวลำภู 35.นายชำนาญ ชื่นตา นอภ. นิคมคำสร้อย มุกดาหาร เป็น นอภ.เมืองอำนาจเจริญ 36.นายเสวก พุทธรักษา นอภ.บ้านไร่ อุทัยธานี เป็น นอภ.เมืองอุทัยธานี 37.นายประสงค์ อุไรวรณ์ นอภ.พิชัย อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.เมืองอุตรดิตถ์ 38.นายสมชัย คล้ายทับทิม นอภ.เดชอุดม อุบลราชธานี เป็น นอภ.เมืองอุบลราชธานี

ด้วยศักดิ์ศรีของนายอำเภอเมืองปีต่อไปไม่ยากที่จะก้าวขึ้นสู่ปลัดจังหวัด.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้