วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งมือขุดเจาะอุโมงค์น้ำยักษ์แม่งัด­-­แม่กวง

พสกนิกรเป็นที่ประจักษ์...โครงการพระราชดำริ “พ่อหลวง”ร.9 ก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง...!

หากย้อนไปเมื่อปี 2519 คราวเสด็จเยี่ยมราษฎร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทรงรับทราบว่าพื้นที่บริเวณนี้ประสบภัยน้ำท่วม-น้ำแล้งทุกปี จึงรับสั่งให้กรมชลประทาน (ชป.) พัฒนาลำน้ำแม่กวง เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้าน

จนต่อมาถูกพัฒนาจนกลายเป็นเขื่อนแม่กวง เพื่อระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปหล่อเลี้ยงชาวบ้านช่วงแล้งน้ำ ส่วนหน้าฝนจะรองรับน้ำไม่ให้เกิดอุทกภัย ในปี 2536 จึงพระราชทานชื่อเขื่อนว่า เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ต่อมาความเจริญรุกเข้าพื้นที่หนักหน่วง ส่งผลให้การใช้น้ำด้านการเกษตร การท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรมใน จ.เชียงใหม่ และลำพูนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อราษฎรขาดแคลนน้ำใช้จึงต้องร้องขอให้ภาครัฐแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร หน.ฝ่ายวิศวกรรม สนง.ก่อสร้างชลประทานที่ 1 เผยว่า หลังจากกรมชลประทานลงพื้นที่ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จปี 2552 จึงนำมาซึ่งแนวคิดอุโมงค์ยักษ์ผันน้ำเชื่อมต่อถึงกันได้ระหว่าง2เขื่อน

ช่วงแรกเริ่มจากลำน้ำแม่แตง-แม่งัด กับช่วงที่ 2 จากแม่งัด-แม่กวง ระยะทางประมาณ 49 กม.

นายวิทย์ วงษ์กมลชุณห์ ผอ.สนง.พัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ชป.บอกว่า งานนี้รัฐบาลหนุนงบก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ 2 ช่วง กับระบบท่อส่งน้ำ และประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ช่วงปี 2559-2564 ไว้กว่า 1.5 หมื่นล้านบาท

เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ใต้ดินของอุทยานศรีลานนาทั้งหมด 40 ไร่จึงต้องใช้วิธีขุดและระเบิดชั้นหินช่วงแม่แตง-แม่งัด ไปเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ที่ต้องผ่าน ต.กึดช้าง อ.แม่แตง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีปางช้างตั้งอยู่หลายแห่ง

ขณะที่ในลำน้ำยังมีแก่งหินลักษณะคล้ายดอกบัวขนาดใหญ่ จนนักอนุรักษ์ได้ออกมาแสดงความห่วงใยถึงแรงระเบิดที่จะเกิดขึ้น ส่วนอุโมงค์ช่วงแม่งัด-แม่กวงก็ถูกต่อต้านจากกลุ่มบ้านพักรีสอร์ตบริเวณที่ต้องมุดใต้ดินผ่าน

นี่ถ้าทั้งผู้สร้างผู้ต้านหันหน้ามาพบกันครึ่งทาง อุปสรรคขัดขวางทั้งหลายทั้งปวงคงจบลงด้วยดี...!

ชัยพินธ์ ขัติยะ

6 พ.ย. 2559 08:48 6 พ.ย. 2559 08:48 ไทยรัฐ