วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รอง หน.ประชาธิปัตย์ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ

รอง หน.ประชาธิปัตย์ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ

  • Share:

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง จ.พังงา...

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 5 พ.ย. 59 ที่ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พร้อมด้วย นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา นำพสกนิกรชาวจังหวัดพังงา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งจังหวัดพังงาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกวันไปจนครบ 30 วัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ก่อนพิธีสวดพระอภิธรรม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้อัญเชิญพระราชดำรัส ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2551 ความว่า

"ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังรัฐมนตรีที่จะเข้ารับหน้าที่ต่อไปนี้ ได้ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุด เพราะว่าจะต้องทำให้ประเทศชาติมีความสุข ความเรียบร้อย ถ้าท่านทำงานเรียบร้อย ทำให้บ้านเมืองเรียบร้อยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญสำหรับประเทศ เพราะว่าประเทศต้องมีคนที่ดูแลความเป็นอยู่อย่างดี ถ้ามิเช่นนั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานของประชาชนทั่วไปได้ดีนัก แต่ถ้าท่านได้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองมีความสุขความเรียบร้อย ก็ทำให้ประเทศชาติผ่านไปได้โดยดี ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะให้ประเทศชาติดำเนินไปโดยดี เพราะว่าทำให้สามารถที่จะมีความเป็นไทยอยู่ได้ ก็ขอให้ท่านพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ดีที่สุด เพื่อที่จะให้เมืองไทยมีความเรียบร้อย มีความสุข คือว่าถ้าทำไม่ดี จะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งสูง หรือคนทั่วๆ ไปทำไม่ดีคนหนึ่งคนใด ก็ทำให้ประเทศชาติล่มจมได้

ฉะนั้น ท่านก็มีหน้าที่สำคัญ เพราะท่านอยู่สูง มีหน้าที่สูงก็จะต้องทำให้ประเทศชาติดำเนินไปโดยดี ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติงานเพื่อความดีของประเทศ ความสงบสุขของประเทศ ซึ่งเป็นความจำเป็นที่สุด ถ้าท่านทำได้ ท่านเองก็มีความสุข และประชาชนทั่วไปทุกพวกทั้งหมู่ทั้งเหล่า ทุกเหล่าได้มีความสุขทั้งนั้น คนไหนจะทำอะไรก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ ถ้าท่านช่วยกันดูแลประเทศชาติให้มีความราบรื่น ท่านเองก็มีความสุขเหมือนกัน ฉะนั้น ที่ท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานโดยดีนั้น เป็นความดีที่ท่านจะทำสำหรับตัวเองด้วย สำหรับส่วนรวมด้วย เพราะว่าถ้าส่วนรวมอยู่ดี ท่านก็อยู่ดี ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานโดยเรียบร้อย ทำให้ทั้งประเทศมีความราบรื่น ซึ่งเราต้องการความสงบของประเทศ ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานโดยเรียบร้อยทุกอย่าง และขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการแต่ละส่วนที่ท่านต้องทำ เพื่อความสุขของประชาชนและเพื่อความสุขของท่านเอง ก็ขอขอบใจที่ท่านตั้งอกตั้งใจที่จะทำงาน เพื่อประเทศชาติมีความเรียบร้อย ขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จในงานการ ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จและมีความสุขในงานการด้วย"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้