วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาด้วยใจภักดิ์

บรรยากาศหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ และแม้ต้องยืนต่อแถวนานหลายชั่วโมง แต่ทุกคนต่างใจจดใจจ่อที่จะได้เข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท.

6 พ.ย. 2559 00:07 6 พ.ย. 2559 02:09 ไทยรัฐ