วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวดพุทธมนต์

มหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเถรานุเถระทุกวัด ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลกว่า 500 รูป ร่วมพิธีภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม.

6 พ.ย. 2559 00:03 6 พ.ย. 2559 02:08 ไทยรัฐ