วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ข่าวดี 10 ข้อ 'มหาวิทยาลัยดัง’ ใช้ข้าวแลกค่าหน่วยกิตได้ต้องอ่าน!

เรื่องราวของ "ข้าว" ราคาตกต่ำ เห็นทีจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆ หลายหน่วยงานหลายคนออกมาช่วยเหลือกันต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรไทยหรือชาวนา ฝ่าวิกฤติราคาข้าวดิ่งลงเหว และยังยืนหยัดปลูกข้าวกันต่อไป แม้ราคาขายจะบีบหัวใจคนปลูกยิ่งหนัก ไหนจะค่าหยูกยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ต่างๆ ทุกอย่างคือ "ต้นทุน" ไม่รวมหยาดเหงื่อแรงงานที่ใช้ความวิริยอุตสาหะอีกมากมาย พี่แคมปัส ขอบอกว่า กว่าจะได้ 1 เกวียน 1 ถัง 1 กิโลกรัม มันไม่ได้ง่ายดายนักหรอก แล้ววันนี้เราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร?

แน่นอนปัญหาเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือในวงกว้าง จากภาครัฐและเอกชน ดาราคนดัง ออกมาช่วยกันอย่างเต็มที่ หน่วยงานที่เป็นสถานศึกษาอย่าง "มหาวิทยาลัยรังสิต" ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน ล่าสุดมีการประชุมระดมความเห็นเพื่อหามาตรการช่วยเหลือหลายประเด็น โดยประเด็นที่น่าสนใจ คือเรื่องเอาข้าวแลกค่าเทอมได้ ซึ่ง พี่แคมปัส ได้สรุปไว้ให้เป็นข้อๆ ดังนี้

1. ความคืบหน้าล่าสุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ระดมความเห็นช่วยเหลือชาวนาในวงประชุมกันอีกครั้ง และได้มาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำในระยะสั้น

2. นักศึกษาที่เป็นลูกชาวนา สามารถใช้ข้าวสารจ่ายแทนค่าหน่วยกิตได้ โดยมหาวิทยาลัยได้ประสานงานไปยังคณะหรือวิทยาลัยแล้ว

3. มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือนักศึกษาลูกชาวนามหาวิทยาลัยรังสิต

4. นักศึกษาลูกชาวนาที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากวิกฤติราคาข้าว สามารถยื่นความประสงค์เพื่อเข้ารับความช่วยเหลือได้ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2559

5. โครงการช่วยเหลือลูกชาวนา เป็นมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนในภาคเรียนที่ 2/2559

6. นักศึกษาที่เดือดร้อนและมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/zOkTVY7y6glqW2Lv2

7. มหาวิทยาลัยเปิดให้เป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายข้าวสาร โดยจะจัดงานถนนข้าวสารลานแบร์ ขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเปิดพื้นให้เป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายข้าวสารได้พบปะกันโดยตรง

8. มหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

9. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ประสานงานส่งข้าวสารจากชาวนาจังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีแล้ว จำนวน 500 กิโลกรัม

10. ผู้ที่สนใจจะซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง สามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่ คุณชาติชาย แกดำ โทร. 08-3979-4579

อย่างไรก็ตาม หากใครสนใจจะช่วยเหลือชาวนาในรูปแบบดังกล่าว สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เบอร์โทรศัพท์ 0-2997-2200.

เรื่องราวของ "ข้าว" ราคาตกต่ำ เห็นทีจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆ หลายหน่วยงานหลายคนออกมาช่วยเหลือกันต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรไทยหรือชาวนา ฝ่าวิกฤติราคาข้าวดิ่งลงเหว และยังยืนหยัดปลูกข้าวกันต่อไป... 5 พ.ย. 2559 14:06 9 พ.ย. 2559 11:47 ไทยรัฐ