วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พยากรณ์ประจำสัปดาห์ 06/11/59

พยากรณ์ประจำสัปดาห์ 06/11/59

  • Share:

พยากรณ์ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559

ชาวราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดเดินในเรือนการงาน ราหูดาวมารเดินตรงข้ามเรือนการเงินของดาวตัวเอง เงินทองมักจะถือได้ไม่นาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ดาวศุกร์จะแยกตัวจากเสาร์คู่อริออกมาลดปัญหาเงินตราลงได้บ้าง แต่ก็ยังถูก รบกวนบ่อยๆ อาจจะเป็นทางด้านสุขภาพก็ได้ ก็ต้องพยายามใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็น ดาวความร้อนยังเล็งราศีเกิด จะต้องเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง บุตรบริวารจะร่วมใช้จ่าย อย่าใจอ่อนเรื่องเงิน.

ชาวราศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ดาวเรือนเกิดจะแยกตัวจากดาวเสาร์คู่ศัตรูสู่ราศีใหม่ จะเพลาๆเรื่องเจ็บป่วยลง ทางด้านการติดต่อสื่อสารยังมีปัญหา ต้องรอบคอบในการพูดการเขียนมากขึ้น บางทีจะกระทบถึงเรื่องรายได้ ต้องอดทนในการทำงาน แต่ก็ยังมีดาวคุณธรรมช่วยเหลือ ญาติพี่น้องจะรบกวนทางด้านที่พักพิง บางทีก็ต้องซ่อมแซมยวดยานพาหนะก็เช่นเดียวกันกับเพศตรงข้ามมักจะนำเรื่องวุ่นๆมาให้.

ชาวราศีเมถุนในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดไปเดินร่วมบาปเคราะห์เสาร์ในเรือนสุขภาพ อาจจะมีโรคภัยผ่านเข้ามาบ่อย ดาวการงานแม้จะยังมีผู้สนับสนุนก็มีกำลังอ่อน ดาวเจ้าอารมณ์มาเดินตรงข้ามเรือนการเงิน เร่งรัดให้ใช้จ่ายต่อเนื่อง มักจะมีการคบหาสมาคมกับผู้มีอิทธิพล หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน กิจกรรมด้านความสวยความงามจะส่งผลดี อาจจะส่งผลผูกพันทางจิตใจด้วย ดาวอาเพศเดินในเรือนลาภผล การคาดหวังมักพลิกแพลง.

ชาวราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้ การเปลี่ยนแปลงทางการงานจะมีผลกระทบกับรายได้ ราหูดาวมารมาเดินในเรือนการเงิน จะค้นทรัพย์ตลอดเวลา การใช้จ่ายมักจะเกิดกะทันหันและไม่ค่อยจะรอบคอบ เป็นราศีที่จะเปลี่ยนทั้งงานและเงิน หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะมีส่วนร่วมด้วย ดาวความร้อนเดินในที่พักพิง ต้องระวังฟืนไฟอย่าประมาท อารมณ์มักจะวู่วาม อาจจะรวมถึงการตัดสินใจใช้จ่ายด้วย ชีวิตรักก็จะมีปัญหาไม่น้อยเหมือนกัน.

ชาวราศีสิงห์ในรอบสัปดาห์นี้ ราหูเดินในเรือนเกิด และดาวตัวเองก็อยู่ในจุดอ่อน จะมีอิทธิพลบางอย่างอยู่เหนือจิตใจ จะมีปัญหาในเรื่องการเงิน การใช้จ่ายจึงต้องรอบคอบมากๆหลังวันที่ 10 พฤศจิกายน ดาวงานเดินแยกตัวจากดาวคู่อริ จะมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ ก็ต้องประหยัดต่อเนื่อง ดาวอาเพศเดินตรงข้ามดาวตัวเอง อาจจะมีความไม่ปกติเกิดขึ้นกับผู้มีคู่ครอง จะต้องพยายามอดทนไม่วู่วาม และระวังอุบัติเหตุจากยวดยานด้วย.

ชาวราศีกันย์ในรอบสัปดาห์นี้ ต้องระวังการคบหาสมาคม แต่จะมีผู้ช่วยเหลือในยามคับขัน ดาวตัวเองเดินร่วมดาวอริ จึงมักจะมีอุปสรรคในการดำเนินงานค่อนข้างจะร้อนในเรื่องเงินทอง หลังวันที่ 10 พฤศจิกายนไปแล้วจะค่อยยังชั่ว ก็ยังต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวมากขึ้น มักจะมีผู้มีอิทธิพลมาข้องเกี่ยวกับการงาน บุตรบริวารก็จะเพิ่มการใช้จ่าย ก็ต้องพยายามคิดพอเพียงเป็นตัวช่วย หากไม่คิดฟุ่มเฟือยก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้.

ชาวราศีตุลระยะนี้หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน ดาวเรือนเกิดจะแยกตัวจากดาวคู่ศัตรูสู่ราศีใหม่ที่เข้มแข็ง กิจการงานจะมีผู้สนับสนุนมากขึ้น ดาวความร้อนมากุมจุดกำเนิด ทำให้กระวนกระวายจะเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่ง การเงินในช่วงแรกอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลัง จะต้องคิดก่อนจ่ายมากๆหน่อย แม้ดาวตัวเองเดินในจุดเด่น แต่ก็ยังมีปัญหาให้คิดวิตกกังวลตลอดเวลา ก็ยังพอมีรายได้จุนเจือพอสมควร ถ้าคิดใช้จ่ายพอเพียงจะเดือดร้อนน้อยลง.

ชาวราศีพิจิกในรอบสัปดาห์นี้ หลังวันที่ 10 ไปแล้ว ดาวคู่อริจะแยกตัวจากเรือนเกิดออกไป ความยุ่งยากใจจะลดลง ดาวมารคู่มิตรของเสาร์ที่เกาะกุมจุดกำเนิดจะส่งเสริมด้านการงาน แม้จะมีผลประโยชน์เพิ่มก็ไม่ค่อยจะพอเพียงกับรายจ่าย ดาวการสื่อสารเดินไม่ปกติในราศีเกิด ข้อตกลงต่างๆจะเปลี่ยนแปลงง่าย จึงควรเลื่อนการทำสัญญาต่างๆออกไปก่อน ก็ยังมีความวิตกกังวลแฝงอยู่ลึกๆ ความอดทนอาจจะช่วยได้มาก.

ชาวราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้ ดาวคุณธรรมเดินในเรือนการงานก็มีกำลังอ่อน จะต้องเพิ่มความขยันขันแข็งเข้าช่วย ปลายๆสัปดาห์ดาวโชคจะเดินเข้าจุดกำเนิด ผ่อนหนักเป็นเบาในทุกเรื่อง ดาวเจ้าอารมณ์เดินนำในเรือนการเงิน จึงมักใช้จ่ายตามใจต้องการ จะถือเงินได้ไม่นาน ดาวตัวแทนเรื่องดังกล่าวเดินในจุดอับของเรือนเกิด การแสวงหาจึงมีอุปสรรคค่อนข้างมากหน่อย ประกอบกับเป็นราศีใช้เงินเก่ง จึงมักจะมีปัญหาบ่อย.

ชาวราศีมังกรระยะนี้ ดาวเรือนเกิดเดินสลับเรือนกับดาวโชคลาภ ก็มีดาวอุปสรรคเดินร่วมด้วย ช่วงปลายสัปดาห์หลังวันที่ 10 ไปแล้ว ดาวคู่อริจะแยกตัวจากกัน แม้จะมีโชคก็มีปัญหาเกิดร่วมด้วย สำหรับเรื่องการเงินราหูดาวมารเดินตรงข้ามเรือนนี้ เงินผ่านเข้ามาก็ต้องไหลออกเก็บไม่อยู่ กิจกรรมต่างๆที่ไม่เปิดเผยจะมี
ผลดี ดาวคุณธรรมยังส่งกระแสถึง ผู้ใหญ่มักจะให้ความช่วยเหลือ จะมีความขยันขันแข็งและอารมณ์ร้อน.

ชาวราศีกุมภ์ในรอบสัปดาห์นี้ หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน ดาวคู่อริในเรือนการงานจะแยกตัวจากกัน จะลดอุปสรรคในการทำงานลง แต่การสื่อสารยังไม่ราบรื่น กิจกรรมด้านนี้ต้องรอบคอบมากขึ้น การเงินก็ไม่คล่องตัว ดาวนั้นยังมีคุณภาพอ่อน ต้องพยายามลดรายจ่ายด้านที่ไม่จำเป็นลงมากๆ ยังมีอุปสรรคหลายด้าน ความอดทนจะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ หุ้นส่วนผู้ร่วมกิจกรรมก็ไม่ค่อยร่วมมือด้วย จะต้องช่วยตนเองมากขึ้น.

ชาวราศีมีนในรอบสัปดาห์นี้ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ดาวศิลป์จะเดินเข้าเรือนการงาน มีคุณภาพดีมาก หากมีอาชีพทางด้านนี้ก็จะช่วยส่งเสริมงาน ก็ไม่ควรหวังผลประโยชน์มากเกินไป ดาวอาเพศเดินนำในเรือนการเงิน อาจจะพลิกความคาดหมายก็ได้ ถึงอย่างไรเมื่อมีดาวดีผ่านเรือนงานก็ควรจะตอบรับ มิตรสหายก็จะให้การสนับสนุน เรื่องเงินทองยังอยู่ในภาวะซบเซา การใช้จ่ายอย่างมีสติไม่ประมาทก็จะเอาตัวรอดได้ไม่เดือดร้อน.

วิสุทธิ ราศี

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้