วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมสัมมนาคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนฯ

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมสัมมนาคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนฯ

  • Share:

เครดิตภาพจาก: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน...

วันนี้ 4 พ.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ (3 พ.ย.) ณ Mandarin Orchard Hotel ประเทศสิงคโปร์ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการสัมมนาของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เรื่อง การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและสิทธิมนุษยชนในอาเซียน (AICHR Seminar on Promotion Corporate Social Responsibility (CSR) and Human Rights in the ASEAN) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)


อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า การเข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนฯ ในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันหารืออย่างกว้างขวางถึงแนวทางการส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการชี้แนะสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) รวมถึงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights) และความเป็นไปได้ในการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยธุกิจกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคาดหวังของภาครัฐ ภาคเอกชน ข้อท้าทาย ผลสำเร็จ และแผนการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ภารกิจในการส่งเสริมประเด็นสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจนั้น เป็นหนึ่งในคำมั่นที่ไทยได้ให้ไว้ในเวทีการทบทวนรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ UPR อีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้