ข่าว
100 year

ม.ลีดส์ ตั้งตำแหน่ง ศ.อาคันตุกะ 'อุปเสโณ' ใช้วัดพุทธารามเป็นต้นแบบ

ไทยรัฐออนไลน์4 พ.ย. 2559 21:58 น.
SHARE

ม.ลีดส์ สหราชอาณาจักร ตั้ง ตำแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ “อุปเสโณ” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างคณะสงฆ์ไทย โดยมีวัดพุทธาราม เป็นต้นแบบ เชื่อมโยงการศึกษาและการสื่อสาร ระหว่างมหาวิทยาลัย-ชุมชน ทั้งไทยและอังกฤษ ...

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 59 พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวว่า จากการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยลีดส์ นำโดยอธิการบดี เซอร์ อลัน แลงแลนด์ มาถวายการต้อนรับ ทั้งมีการลงนามความตกลงร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย และมหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร

ในการกำหนดให้มีตำแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ “อุปเสโณ” การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “อุปเสโณ” และการจัดตั้งศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างคณะสงฆ์ไทย และมหาวิทยาลัยลีดส์ ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ด้านพระพุทธศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมการนำพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุดแก่โลก โดยมีวัดพุทธาราม ลีดส์ ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากร อาคารและสถานที่ เป็นวัดต้นแบบ ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูต เชื่อมโยงการศึกษาและการสื่อสาร ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ทั้งไทยและอังกฤษ

พระพรหมสิทธิ กล่าวต่อไปว่า สำหรับคำว่า “อุปเสโณ” นั้น เป็นฉายา ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช การมาตั้งเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์ครั้งนี้ เพื่อเป็นมงคลนามแห่งตำแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในการบุกเบิกงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ วางแนวทางจนสำเร็จเป็นประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก

สำหรับมหาวิทยาลัยลีดส์เป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 20 ของสหราชอาณาจักร และติด 1ใน 100 ของโลก ทั้งเพิ่งได้รับรางวัล University of the Year 2017 จาก The Times และเป็นหนึ่งในสองของมหาวิทยาลัยแห่งสหราชอาณาจักร ที่มีการเรียนการสอนวิชาไทยศึกษาและภาษาไทย ซึ่งริเริ่มดำเนินการในปี 2004 โดย ดร.มาร์ติน เซเกอร์ ผู้ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ด้านไทยศึกษา และเป็นผู้ประสานหลักของทางมหาวิทยาลัยในการดำเนินการทำความตกลงร่วมมือกันครั้งนี้ ร่วมกับพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ประสานหลักของทางสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และวัดพุทธาราม ลีดส์

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระพรหมสิทธิวัดสระเกศม.ลีดส์สหราชอาณาจักรวัดพุทธารามอุปเสโณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)สมเด็จพระพุฒาจารย์มหาวิทยาลัยลีดส์วัดไทยในอังกฤษศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมไทยพระธรรมทูต

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้