ข่าว

วิดีโอ

พณ. ส่งทีมตรวจสอบเครื่องชั่ง ป้องกันโกงน้ำหนักผลผลิตเกษตร

กรมการค้าภายใน ส่งสายตรวจเฉพาะกิจออกตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ป้องกันเกษตรกรถูกโกงน้ำหนัก หลังช่วงนี้ผลผลิตทางการเกษตร ทั้งข้าว มัน ข้าวโพด กำลังออกสู่ตลาด...

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจและสายตรวจชั่งตวงวัดออกตรวจสอบท่าข้าว โรงสี ลานรับซื้อมันสำปะหลัง และลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรด้วยการกดราคารับซื้อต่ำกว่าราคาตลาด หรือใช้เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้นที่ไม่ได้มาตรฐาน โกงน้ำหนักและความชื้นผลผลิตจากเกษตรกร ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะขณะนี้มีผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยผลการตรวจสอบ พบว่าที่ จ.สุรินทร์ มีผู้ประกอบการโรงสีข้าวจำนวน 2 ราย ไม่แสดงการหักลดความชื้นและสิ่งเจือปน จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับทันที

"เกษตรกรจะต้องรักษาผลประโยชน์ของตนองด้วยการช่วยสอดส่อง หากพบว่ามีการกดราคารับซื้อต่ำกว่าราคาตลาด การติดป้ายแสดงราคารับซื้อไม่ชัดเจน หรือสงสัยผู้ประกอบการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้นไม่ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน ศูนย์หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ"

สำหรับการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนัก ตั้งแต่ปี 59 ได้ตรวจสอบแล้วทั้งหมด 11,681 เครื่อง พบว่าถูกต้อง 11,478 เครื่อง พบผิด 206 เครื่อง หรือผิด 1.7% ซึ่งได้ทำการผูกบัตรห้ามใช้ 142 เครื่อง ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับรายละ 10,000–60,000 บาท จำนวน 46 เครื่อง และส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี มีอัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท.

กรมการค้าภายใน ส่งสายตรวจเฉพาะกิจออกตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ป้องกันเกษตรกรถูกโกงน้ำหนัก หลังช่วงนี้ผลผลิตทางการเกษตร ทั้งข้าว มัน ข้าวโพด กำลังออกสู่ตลาด... 4 พ.ย. 2559 17:33 4 พ.ย. 2559 18:43 ไทยรัฐ