Thairath Logo
กีฬา

ท่านผู้หญิงบุตรี ลงพื้นที่สนามหลวง วางแปลนจัดสร้างพระเมรุมาศ

Share :

ท่านผู้หญิงบุตรี พร้อมด้วย อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่สนามหลวง วางแปลนการจัดสร้างพระเมรุมาศ ก่อนจะกลับไปหารือต่อที่กรมศิลปากร ...

วันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร, นางโสมสุดา ลียะวณิช อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ร่วมตรวจดูแบบแปลนสำหรับสร้างพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณเต็นท์กองอำนวยการ กลางท้องสนามหลวง ก่อนจะกลับไปหารือกันต่อที่กรมศิลปากร

อ่านเพิ่มเติม...