วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เศรษฐีที่ดินโปรดฟัง!

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการประเมินราคาที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขณะนี้ กฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติและธนารักษ์สามารถประเมินราคาที่ดินรายแปลงได้แล้ว 18.6 ล้านแปลง โดยในปี 2560 ตั้งเป้าประเมินราคาที่ดินรายแปลงแล้วเสร็จทั้งประเทศ 32 ล้านแปลง

“ตามงบประมาณที่เราได้ในปี 2560 มีแผนประเมินราคาที่ดินรายแปลงได้เพิ่มเพียง 5 ล้านแปลง แต่เพื่อให้การประเมินที่ดินรายแปลงแล้วเสร็จรองรับกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงจ้างที่ปรึกษามาช่วยประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพิ่ม โดยนำฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้อ้างอิง ทำให้คาดว่า การประเมินที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ 32 ล้านแปลงจะแล้วเสร็จในปีหน้า”

ขณะนี้กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการประเมินราคาที่ดินเพื่อใช้จัดเก็บภาษีตามกฎหมายดังกล่าวที่จะออกมาบังคับใช้ โดยเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลกว่า 400 คน จากนั้นจะจัดให้อบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั่วประเทศอีก 34 ครั้ง รวมเจ้าหน้าที่กว่า 15,800 คน ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว กรมต้องให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสำหรับเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างประสานการทำข้อมูลที่ดินทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กับกรมที่ดิน เพื่อนำข้อมูลที่ดิน เช่น โฉนดมาใส่ฐานราคาประเมินกับกรมธนารักษ์และนำส่งให้แต่ละท้องถิ่น เพื่อนำไปเป็นฐานในการคำนวณภาษี.

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการประเมินราคาที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขณะนี้ กฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติ 4 พ.ย. 2559 01:13 4 พ.ย. 2559 02:14 ไทยรัฐ