วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทุนหมู่บ้านอาการน่าเป็นห่วง สั่งฟื้นฟูด่วนหลังพบหนี้สูญยอดพุ่ง

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนชุมชนเมืองใหม่ 4 ชุมชน ประกอบด้วย จ.นนทบุรี 1 กองทุน จ.นครปฐม 1 กองทุน และ กทม. 2 กองทุน ทำให้ขณะนี้มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งหมด 79,570 กองทุน ขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้เพิ่มทุนระยะที่ 3 กองทุนละ 1 ล้านบาท อีกจำนวน 1,562 กองทุน เหลืออีก 10,937 กองทุนที่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุน ส่วนนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) ไปจัดกลุ่มตั้งแต่กลุ่มเอถึงเอฟ ซึ่งกลุ่มเอฟจะมีปัญหาเช่น ไม่มีกรรมการกองทุน, หนี้สูญจำนวนมาก, หลักฐานการเงินสำคัญไม่มี เป็นต้น เพื่อให้มีการฟื้นฟูในกลุ่มที่มีปัญหาโดยเฉพาะกลุ่มเอฟ ซึ่งขณะนี้ประเมินว่ามีประมาณ 5,800 กองทุนที่เป็นกองทุนที่น่าเป็นห่วง ซึ่งจะต้องมีการจัดการฟื้นฟูตามศักยภาพภายใน 3-5 เดือนจะเห็นผลออกมา.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนชุมชนเมืองใหม่ 4 ชุมชน 4 พ.ย. 2559 01:12 4 พ.ย. 2559 02:06 ไทยรัฐ