วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ้อนสำนักงบขอเงินเพิ่ม พลังงานดันหน่วยราชการติดแผงโซลาร์

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ไปหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อให้พิจารณา จัดสรรเงินงบประมาณโดยตรงให้กับหน่วยงานราชการทุกแห่ง เพื่อนำไปลงทุนติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารต่างๆ (โซลาร์รูฟท็อป) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานราชการทั่วประเทศ หลังได้ให้หน่วยราชการทุกแห่งใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้นเพื่อลดค่าสาธารณูปโภคในราชการ “ปัจจุบันการสนับสนุนแหล่งเงินทุนติดตั้งโซลาร์ เซลล์ในอาคารของหน่วยราชการ พพ.มีเงินที่ได้จากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน แต่ไม่มากนัก จึงเห็นว่าสำนักงบประมาณจะเป็นอีกทางเลือกที่เข้ามาสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือได้”

สำหรับการส่งเสริมพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ตามแผน พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) ได้กำหนดที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 6,000 เมกะวัตต์ ในปี 2579 แต่ปัจจุบันมีสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) แล้วรวม 3,029 เมกะวัตต์ โดยแนวโน้มต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์จะลดต่ำลงต่อเนื่อง เพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ได้ปรับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง (FiT) สำหรับผู้ผลิตรายเล็กมาก (VSPP) จากเดิม 5.66 บาทต่อหน่วย ปี 57 มาอยู่ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย ในปี 59 โดยอัตรานี้คาดว่าจะใช้ไปจนถึงปี 61 จากนั้นจะคำนวณต้นทุนใหม่เพื่อกำหนด FiT ให้เหมาะสมอีกครั้งเพื่อใช้ในปี 62.

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ไปหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อให้พิจารณา จัดสรรเงินงบประมาณโดยตรงให้กับหน่วยงานราชการทุกแห่ง 4 พ.ย. 2559 01:12 4 พ.ย. 2559 01:59 ไทยรัฐ