วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รู้หรือไม่? เจาะ 10 ข้อพระเมรุมาศ สถานที่ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิง

รู้หรือไม่? เจาะ 10 ข้อพระเมรุมาศ สถานที่ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิง

  • Share:

ไม่กี่วันมานี้ ได้ยินข่าวว่าที่สนามหลวงกำลังปรับพื้นที่ใหม่ ทั้งด้านฝั่งเหนือและฝั่งใต้ มีการปรับพื้นดิน ลาดยาง และย้ายเต็นท์แจกอาหารให้ไปอยู่ในโซนเดียวกันอย่างเป็นระเบียบ เพื่อจัดพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาศ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระเมรุมาศ จะมีการก่อสร้างในช่วงต้นปีหน้า รวมถึงอาคารรายล้อมอื่นๆ อีกหลายอาคาร วันนี้ ไทยรัฐออนไลน์ เลยขอพาคุณทราบถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระเมรุมาศ และอัพเดตความคืบหน้าล่าสุด ในการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ใครยังไม่เคยรู้มาก่อน เชิญตามมาอ่านที่นี่...

1. พระเมรุมาศ สร้างสำหรับราชวงศ์ชั้นสูง

พระเมรุมาศ เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ พระอัครมเหสี พระบรมราชินี พระราชชนนี พระบวรราชเจ้า พระยุพราช และสำหรับการสิ้นของราชวงศ์ชั้นสูงที่ใช้ราชาศัพท์ว่า ‘สวรรคต’ (ส่วนพระเมรุ เช่นเดียวกับพระเมรุมาศ แต่มีขนาดเล็กลง ใช้สำหรับราชวงศ์ที่ทรงฐานานุศักดิ์ใช้ราชาศัพท์ว่า “ทิวงคต” หรือ “สิ้นพระชนม์”)

2. ตำนานเขาพระสุเมรุ

ว่ากันว่าพระเมรุมาศเปรียบเหมือน ‘เขาพระสุเมรุ’ ตามคติความเชื่อแบบพราหมณ์ เรื่อง เขาพระสุเมรุ ที่เชื่อกันว่า พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นสมมติเทพที่เสด็จฯ ลงมายังโลก เมื่อสวรรคตก็มีการส่งเสด็จฯ กลับสู่เขาพระสุเมรุตามเดิม ทั้งนี้ เขาพระสุเมรุ เป็นขุนเขาใจกลางจักรวาล ตั้งอยู่เหนือผืนน้ำ 84,000 โยชน์ มีภูเขารองรับ 3 ลูก โดยส่วนฐานคือ ตรีกูฏ (สามเส้าหรือสามยอด) มีภูเขาล้อมรอบ 7 ทิว เรียกว่า สัตตบริภัณฑคีรี บนทิวเขามีเทวดาจตุมหาราชิกและบริวารสถิตอยู่ ส่วนบนยอดเขาพระสุเมรุ คือ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อย่างที่หลายคนคงเคยได้ยิน

3. การก่อสร้างพระเมรุมาศ

พระเมรุมาศ จะมีการจัดสร้างเป็นสถาปัตยกรรมชั่วคราวที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีพระเมรุทองอยู่ภายใน ถือเป็นงานสร้างครั้งประวัติศาสตร์ เพราะต้องอาศัยผู้ชำนาญด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และศาสนา มาร่วมกันออกแบบและจัดสร้างให้ถูกต้องที่สุด

นอกจากพระเมรุมาศแล้ว ยังต้องก่อสร้างอาคารประกอบหลังอื่นๆ อีกหลายอาคาร เช่น โบสถ์ วิหาร มีระเบียงล้อมรอบ ซึ่งเรียกว่าทับเกษตรหรือที่พัก ส่วนด้านยอดบนสูงสุดของพระเมรุมาศ จะต้องมีการจารึกพระปรมาภิไธยหรือพระนามาภิไธย และเศวตฉัตร

4. ปี 2527-2554 เคยก่อสร้างมาแล้ว 4 ครั้ง

มีข้อมูลระบุว่า ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 ประเทศไทยได้มีการจัดสร้าง ‘พระเมรุมาศ’ และ ‘พระเมรุ’ ทั้งหมด 4 ครั้งด้วยกัน ได้แก่

- พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ในปี 2527
- พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี 2538
- งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี 2551
- งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในปี 2554

5. มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย

โดยจากอดีตถึงปัจจุบัน การก่อสร้างพระเมรุมาศและพระเมรุ มีการปรับเปลี่ยนวัสดุมาเรื่อยๆ จากไม้เนื้อแข็งเปลี่ยนมาเป็นเรซิ่น เพื่อลดการใช้ไม้และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง และในยุคต่อๆ มา ได้มีการติดตั้งลิฟต์ภายในมณฑลพิธี เพื่อความสะดวกในการเสด็จฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่

6. อัพเดตความคืบหน้า

สำหรับการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ในส่วนของรายละเอียดการก่อสร้างพระเมรุมาศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเป็นองค์วินิจฉัยปัญหาต่างๆ เช่น พระเมรุมาศรูปแบบใด สีอะไร แบบสูงหรือแบบต่ำ เป็นต้น

ล่าสุด มีข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปรับพื้นที่ในท้องสนามหลวง โดยปรับผิวดิน ลาดยาง และเคลื่อนย้ายเต็นท์แจกอาหารทั้งหมด ออกไปจัดโซนไว้ที่ด้านข้างสนามหลวง เพื่อเตรียมพื้นที่ด้านในให้ว่าง พร้อมต่อการก่อสร้างพระเมรุมาศ ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้า

7. เตรียมก่อสร้างหลายอาคาร

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง ระบุอย่างไม่เป็นทางการว่า งานพระราชพิธีต้องมีสิ่งก่อสร้างหลายอย่างที่ท้องสนามหลวง นอกจากพระเมรุมาศซึ่งเป็นหัวใจแล้ว ยังจะต้องมีศาลาทรงธรรมที่สำหรับประทับและรับแขก มีศาลาพลับพลาสำหรับประชาชน พร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สถานที่สำหรับพระสงฆ์ขึ้นนั่งสวดประจำสี่ทิศ ซึ่งครั้งนี้อาจจะต้องมีการขยายขนาดให้กว้างใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

8. คนไร้บ้าน ย้ายออกจากสนามหลวง

คนเร่ร่อนจำนวนกว่า 400 คน ไม่สามารถเข้ามาพักพิงภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงได้อีกต่อไป โดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้เข้ามาดูแลคนกลุ่มนี้ เพราะไม่สามารถให้เข้ามาค้างในพื้นที่ดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในพระราชพิธีสำคัญของประเทศ

9. จัดระเบียบซุ้มแจกอาหาร

จากการเรียกคืนพื้นที่ท้องสนามหลวงทางตอนใต้ เพื่อเตรียมก่อสร้างพระเมรุมาศ ทำให้ต้องขยับขยายและจัดระเบียบซุ้มแจกอาหารฟรี โดยย้ายไปอยู่ทางฝั่งซ้ายและขวาของท้องสนามหลวง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และตรงข้ามฝั่งศาลฎีกา โดยช่วงเช้าแจกอาหารเวลา 06.00-09.00 น. ส่วนกลางวัน เริ่มแจกเวลา 11.00-14.00 น. และเย็นแจกอาหารเวลา 16.00-20.00 น. และปิดท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 21.00 น.

10. เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย

ในช่วงการเตรียมงานพระราชพิธีฯ และการเตรียมก่อสร้างพระเมรุมาศ ประชาชนและอาสาสมัครทุกฝ่าย ควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างดี อย่าแสดงกิริยาไม่เหมาะสม

- กลุ่มวัยรุ่นที่แต่งกายไม่เหมาะสม, ถ่ายรูปเซลฟี่ในกิริยาที่ไม่เหมาะสม จะมีสายตรวจจากกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาดูแล อาจมีการตักเตือน หรือเชิญให้ออกจากพื้นที่
- กลุ่มนักท่องเที่ยว จะมีสายตรวจจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ามาดูแล ตักเตือน และอำนวยความสะดวก

ส่วนความคืบหน้าอื่นๆ เราจะติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีอะไรอัพเดตเพิ่มเติม จะนำมารายงานให้ทราบกันต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้