ข่าว

วิดีโอ

มุสลิมยะลาพร้อมใจเดินทางแสดงความอาลัยแด่'พ่อหลวง'เป็นภาษามลายู

มุสลิมยะลากว่าพันคนจากพื้นที่จากอำเภอต่างๆ กว่า 1,000 คน พร้อมใจเดินทางมาเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวคำอาลัยเป็นภาษามลายู...

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 พ.ย. ที่หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ยะลา มุสลิมในพื้นที่จากอำเภอต่างๆ กว่า 1,000 คน พร้อมใจเดินทางมาเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลา พร้อมด้วยส่วนราชการและเจ้าหน้าที่มุสลิม จากทุกภาคส่วนของจังหวัดยะลา เข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลา ได้อ่านคำกล่าวคำแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นนายอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมอิสลามประจำ จ.ยะลา ได้นำพี่น้องมุสลิมที่เข้าร่วมในพิธี กล่าวคำแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นภาษามลายู โดยมีใจความสำคัญว่า

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และธรรมราชาผู้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ ทุกเชื้อชาติ พระราชกรณียกิจที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยมุสลิมนั้นมากมายเหลือคณานับ อาทิ ด้านการส่งเสริมการศึกษาตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ทรงให้นายต่วน สุวรรณศาสน์ อดีตจุฬาราชมนตรี แปลและจัดพิมพ์อัลกุรอาน ฉบับความหมายภาษาไทย เสด็จพระราชดำเนินไปในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ตลอดจนทรงพระราชทานนาม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ไว้เป็นสถานที่เพื่อบริหารกิจการทางศาสนาอิสลาม”

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมในพิธียังได้มีการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นเวลา 9 นาที เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะชาวมุสลิมในพื้นที่.


ภาพจาก ประชาสัมพันธ์ยะลา

มุสลิมยะลากว่าพันคนจากพื้นที่จากอำเภอต่างๆ กว่า 1,000 คน พร้อมใจเดินทางมาเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวคำอาลัยเป็นภาษามลายู... 3 พ.ย. 2559 16:18 3 พ.ย. 2559 17:49 ไทยรัฐ