วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นร.พิการสงขลา ร่วมร้องเพลงสรรเสริญให้'พ่อหลวง'ด้วยภาษามือ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จัดกิจกรรมให้นักเรียนพิการทุกประเภทร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยภาษามือ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเช่นเดียวกันประชาชนทั่วไป...

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 อ.จะนะ จ.สงขลา พ.ต.ดร.สันทัด สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 ได้จัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยภาษามือ โดยมีตัวแทนนักเรียนพิการทุกประเภท ทั้งบกพร่องทางสติปัญญา ทางการได้ยิน บกพร่องทางร่างกาย ออทิสติก และการเรียนรู้ รวมทั้งข้าราชการและบุคลากร ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยภาษามือด้วยความซาบซึ้งใจ เพื่อให้กลุ่มนักเรียนพิการได้สะท้อนถึงความรู้สึกที่ออกมาจากหัวใจ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันลงนามแสดงความอาลัย และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป.

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จัดกิจกรรมให้นักเรียนพิการทุกประเภทร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยภาษามือ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเช่นเดียวกันประชาชนทั่วไป... 3 พ.ย. 2559 15:56 3 พ.ย. 2559 17:45 ไทยรัฐ