วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
30 พ.ย. สปท. แถลงผลงาน 1 ปี '108 เรื่องปฏิรูป'

30 พ.ย. สปท. แถลงผลงาน 1 ปี '108 เรื่องปฏิรูป'

  • Share:

"คำนูณ" เผยวงประชุม สปท.เห็นควรจัดงานแถลงผลงาน 1 ปี สปท. ภายใต้ชื่อ "1 ปี สปท. 108 เรื่องการปฏิรูป" ในวันที่ 30 พ.ย.นี้ 


เมื่อวันที่ 3 พ.ย.59 ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการกรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของ สปท.ครบรอบ 1 ปี ภายใต้ชื่อเรื่อง "1 ปี สปท. 108 เรื่องการปฏิรูป" ในวันพุธที่ 30 พ.ย.2559 โดย ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. และประธานกรรมาธิการทั้ง 12 คณะ เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สปท. ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ดำเนินการพิจารณาศึกษารูปแบบและกำหนดกรอบการทำงานของ สปท. เพื่อให้การทำงานของ สปท. ในระยะเวลาที่เหลืออยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับกรอบการทำงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 
 
นายคำนูณ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมกำหนดวาระการประชุม สปท. ที่ประชุมมีมติให้งดการประชุมวันที่ 7 พ.ย. และจัดการประชุมในวันที่ 8 พ.ย. ซึ่งมีวาระการพิจารณารายงานการปฏิรูปจำนวน 2 เรื่อง คือ "การปฏิรูประบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ภาครัฐ" และ "การปฏิรูประบบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการ" โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้