วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รพ.มหาราชเมืองคอน ตรวจเอกซเรย์มะเร็งเต้านมฟรี 84 คน

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้บริการเอกซเรย์เต้านมฟรี 84 คน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59 ที่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.โรงพยาบาลมหาราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้บริการเอกซเรย์เต้านม หรือ แมมโมแกรมฟรี จำนวน 84 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างความตื่นตัวให้ตระหนักถึงความสำคัญในสุขภาพเต้านมของตนเอง พร้อมเข้ารับการคัดกรอง และเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะสามารถรักษาให้หายขาดจากโรคร้ายได้


นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งเต้านม จำนวนกว่า 5 แสนรายต่อปี และสำหรับประเทศไทย มีมากเป็นอันดับที่ 126 ของโลก มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จึงได้ดำเนินนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เร่งรณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง เดือนละ 2ครั้ง เป็นหนทางที่จะป้องกันโรคมะเร็งเต้านมดีที่สุด


"กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 3 และ 4 พ.ย. 2559 ซึ่งมีวิทยากรและพยาบาล คอยให้ความรู้วิธีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง การตรวจเอกซเรย์ฟรี จำนวน 84 คน รวมทั้งการให้ความรู้ในด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมให้น้อยลง ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559" นายแพทย์ทรงเกียรติ กล่าว 

 

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้บริการเอกซเรย์เต้านมฟรี 84 คน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 3 พ.ย. 2559 11:41 3 พ.ย. 2559 22:49 ไทยรัฐ