วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin

วลี put your head down หรือ get your head down มี 2 ความหมาย แล้วแต่ว่าจะใช้ในประเทศไหน ถ้าพูดในสหราชอาณาจักรก็จะหมายถึง to sleep หรือ นอน เช่น แม่บอกลูกว่า You should get your head down before 10. ลูกควรนอนก่อน 4 ทุ่มนะ

ถ้าพูดในประเทศอื่น ก็จะหมายถึง เริ่มความมุ่งมั่นทำงานแบบเงียบๆ แม่ชาวอเมริกันบอกลูกว่า It’s time you got your head down and did some revision. ได้เวลาที่ลูกต้องเริ่มมุ่งมั่นทำงานและปรับปรุงตัวได้แล้ว

คนที่รับผิดชอบหรือเป็นหัวหน้างาน งานใดงานหนึ่ง ให้ท่านใช้ head นำหน้าตำแหน่งนั้น เช่น a waiter หมายถึง บริกร แต่ถ้าเป็น a head waiter หมายถึง the person in charge of a group of waiters คนที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้ากลุ่มบริกรทั้งหมด ที่เราเจอบ่อยก็เช่น a head chef หัวหน้าพ่อครัว a head gardener หัวหน้าคนสวน ในสหราชอาณาจักรมีคำว่า a head teacher ที่หมายถึง ครูใหญ่ ซึ่งที่อเมริกาเรียกว่า a principal

แกรแฮม (Graham) เป็นคนที่กังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้ เมื่อวานซืน ผมต้องบอกกับแกว่า Try to put it out of your head for the time being. พยายามหยุดคิดกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้สักประเดี๋ยวเถอะนะ ผู้อ่านท่านครับ put something out of your head หรือ get something out of your head สื่อถึง stop thinking or worrying about something

แต่ถ้า get your head around something เป็นวลีที่คนอังกฤษใช้ หมายถึง be able to understand something ที่สามารถเข้าใจได้ แม่บ่นว่า I just can’t get my head round what’s been going on here. ฉันไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นที่นี่.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้