วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นํ้าจากเขื่อนซัดกระชังพันธุ์ปลาสูญนับแสน

นางกรองทิพย์ ทับย้อย หัวหน้าสำนักงานประมง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า หลังจากมีพายุฝนตก หนักในพื้นที่ และทางเขื่อน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ได้ปล่อยระบายมวลน้ำกว่า 1,000 ลบ.ม. ลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ทำให้ชาวบ้านกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ อ.บ้านโป่ง ที่เพาะเลี้ยงปลากระชังของ สนง.ประมงอำเภอ บริเวณหน้าวัดอุทุมพรทาราม หรือวัดท่ามะเดื่อ ต.สวนกล้วย ได้รับความเสียหาย ต้องช่วยกันเก็บกู้ กระชังปลาที่ได้รับความเสียหายออก ซึ่งมีพ่อแม่พันธุ์ และลูกปลาที่สำนักงานประมงและกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำเลี้ยงไว้จำนวนกว่า 150,000 ตัว หลุดออกไปกับกระแสน้ำ ประกอบด้วยปลาแรด ปลากราย ปลายี่สกไทย ปลากดคลัง ปลาม้า ปลาสวาย ปลา ตะเพียนขาว ปลาบึก และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น

ทั้งนี้ ปลาดังกล่าวเป็นปลาตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ที่กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำและชาวบ้าน ในพื้นที่ เข้ามาช่วยเหลือดูแล ทำเป็นแหล่งรวบรวมและสร้างพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปลาก่อนจะนำปลาเหล่านี้ ขยายพันธุ์ลงสู่แหล่งน้ำต่างๆให้เป็นแหล่งต้นทุนสัตว์น้ำ ต่อไป โดยมูลค่าความเสียหายประมาณ 100,000 บาท.

นางกรองทิพย์ ทับย้อย หัวหน้าสำนักงานประมง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า หลังจากมีพายุฝนตก หนักในพื้นที่ และทางเขื่อน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ได้ปล่อยระบายมวลน้ำกว่า 1,000 ลบ.ม. ลงสู่แม่น้ำแม่กลอง 3 พ.ย. 2559 06:55 3 พ.ย. 2559 06:57 ไทยรัฐ