Thairath Logo
กีฬา

3นิคมฯพระนครศรีอยุธยาปลอดน้ำท่วม กนอ.ขันอาสาสร้างเขื่อนให้สหรัตนนคร

Share :

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดฤดูฝนปีนี้พบว่า ขณะนี้สิ้นสุดฤดูฝนแล้ว ปรากฏว่าปริมาณฝนในภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน อยู่ในเกณฑ์ลดน้อยลงแล้ว กรมชลประทานจึงได้ลดการระบายน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้ระดับน้ำที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ และเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่ก่อสร้างล้อมรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ของ กนอ. คือ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีความสูงของเขื่อนมากกว่าระดับน้ำในปัจจุบัน 5 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) จึงสรุปได้ว่า ในปีนี้นิคมฯทั้ง 3 แห่งปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัย

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จากเดิมได้มีแผนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ในลักษณะคันดิน เสริมผนังคอนกรีต โดยมีระดับความสูงของเขื่อนอยู่ที่ 8.5 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง แต่เนื่องจากบริษัท สหรัตนนคร จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาพื้นที่ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ทำให้นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครต้องชะลอการสร้างเขื่อน จึงดำเนินการแล้วเสร็จเฉพาะในส่วนของคันดิน ซึ่งมีความสูงอยู่ที่ 7.5 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง กนอ.จึงจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
นิคมอุตสาหกรรมสถานการณ์น้ำน้ำท่วมฤดูฝนนิคมอุตสาหกรรมน้ำท่วมป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครเขื่อนป้องกันน้ำท่วมไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ