วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สูงสุดในชีวิต

ในฐานะอดีต รมว.ไอซีที “ผู้การป๊อป” น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เล่าถึงความประทับใจในพระอัจฉริยภาพของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่ทรงรอบรู้ทั้งเรื่องการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจายเสียงไปจนถึงเทคโนโลยีดาวเทียม

เมื่อครั้งยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ ทรงมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสาร ประยุกต์พัฒนา ใช้สื่อสารกับข้าราชบริพาร

ส่งข้อมูลทางเสียงระยะใกล้และไกล สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตสายไหม จัดสวดพระอภิธรรม 30 วัน หมุนเวียน 5 วัด จัดพิธีถวายกฐินพระราชทาน จัดย้อมผ้าฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

“ผู้การป๊อป” ถ่ายทอดความรู้สึกว่า มีความโศกเศร้าเสียใจมากที่สุด และเมื่อได้รำลึกถึงเมื่อครั้งที่ได้ถวายงาน ในฐานะที่เคยเป็นทหาร เป็นรัฐมนตรี

ถือเป็นเกียรติยศอันสูงสุดในชีวิต!!

อรวรรณ คงสุวัฒนาเลิศ

3 พ.ย. 2559 01:02 3 พ.ย. 2559 01:18 ไทยรัฐ