ข่าว

วิดีโอ

กล่อมร้านค้าทองจดนิติบุคคล ลดความเสี่ยงและต้นทุนภาษี

นายพิชญา พิสุทธิกุล เลขาธิการสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการส่งเสริมให้ร้านทองทั่วประเทศเปลี่ยนการจดทะเบียนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล โดยปัจจุบันร้านทองส่วนใหญ่ 5,000-6,000 แห่งจากทั้งหมด 7,000 แห่ง ยังเป็นบุคคลธรรมดา เนื่องจากการเป็นนิติบุคคลสามารถทำให้ร้านทองลดต้นทุนด้านภาษีได้ และลดความเสี่ยงกรณีที่ถูกหลอกให้รับซื้อทองปลอม, ถูกปล้นและขาดทุนสต๊อกจากราคาทองลดลง เป็นต้น เพราะนำค่าเสียหายมาเป็นค่าใช้จ่ายในการยื่นเสียภาษีได้

ทั้งนี้แม้เรื่องของการปล้นร้านทองจะลดน้อยลงโดยเฉพาะในเขตเมือง หากมีบ้างจะเป็นนอกเขตเมืองหรือในต่างจังหวัดที่ห่างไกลสถานีตำรวจ เนื่องจากปัจจุบันเจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครองอย่างเข้มงวด ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ และธนาคาร รวมถึงการมีมาตรการป้องกันตนเอง เช่น การติดกล้องวงจรปิด เป็นต้น แต่เพื่อความไม่ประมาทร้านทองจำเป็นต้องมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่คาดไม่ถึงไว้ เพื่อช่วยลดความสูญเสียทั้งการทำประกันและการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

“ที่ผ่านมามีข่าวเรื่องทองปลอมที่บรรดาแก๊งต่างๆได้พัฒนากลยุทธ์ที่แยบยลขึ้นมาหลอกขายหรือจำนำให้ร้านค้าทอง และเรื่องของการปล้นร้านทอง ดังนั้นหากเกิดความสูญเสีย เช่น ถูกขโมยทองน้ำหนัก 1 บาท หรือเป็นเงิน 20,000 บาท หากเป็นนิติบุคคล ก็สามารถนำใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ ยื่นกับกรมสรรพากรเพื่อตีเป็นรายจ่ายได้ ตามนโยบายของกรมสรรพากร แต่บุคคลธรรมดาไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ อัตราการจ่ายภาษี กรณีบุคคลธรรมดาเสียภาษีตามขั้นบันไดตามเงินได้สุทธิตั้งแต่ 5-35% แต่นิติบุคคลเสียภาษีจากกำไรสุทธิ 20% แต่หากเป็นนิติบุคคลที่เป็นเอสเอ็มอีมีกำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ได้รับยกเว้นภาษี”.

นายพิชญา พิสุทธิกุล เลขาธิการสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการส่งเสริมให้ร้านทองทั่วประเทศเปลี่ยนการจดทะเบียนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล โดยปัจจุบันร้านทองส่วนใหญ่ 5,000-6,000 แห่งจากทั้งหมด 7,000 แห่ง 3 พ.ย. 2559 00:26 3 พ.ย. 2559 00:26 ไทยรัฐ